U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europees Parlement wil meer ambitie in EU Green Deal

16 January 2020 - door Ina De Vlieger

Het Europees Parlement steunt de Europese Green Deal, maar benadrukt de noodzaak van een rechtvaardige en inclusieve transitie en strenge tussentijdse streefdoelen.

  • Parlement steunt plan voor een klimaatneutraal Europa in 2050 
  • Dit vereist een verdere CO2-reductie van 55 % in 2030 
  • Een ambitieus duurzaam investeringsplan is nodig om de Green Deal te realiseren
Europees Parlement wil meer ambitie in EU Green Deal

Het Europees Parlement nam tijdens de plenaire zitting (15  januari) een resolutie aan over de Europese Green Deal. Dat gebeurde met een overweldigende meerderheid: 482 stemmen voor, 136 tegen en 95 onthoudingen.

Versnelde vermindering broeikasgasuitstoot

  • Het Parlement wil dat er in de toekomstige Europese klimaatwet de ambitie voor de 2030 EU-doelstelling voor CO2-reductie aanscherpt tot 55% reductie in 2030 ten opzichte van 1990. De Commissie stelde ten minste 50% tot 55%’ voor). 
  • De EU moeten deze doelstellingen ruim voor de volgende VN-conferentie over klimaatverandering (COP26, november 2020) goedkeuren. 
  • Een tussentijds streefcijfer voor 2040 is vereist om te verzekeren dat de EU op schema blijft om in 2050 klimaatneutraal te zijn.
  • Om koolstoflekkage te voorkomen, dringt het Parlement aan op een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens in overeenstemming met de WTO-regels.
  • Om de hogere klimaatambities voor de middellange en lange termijn te kunnen verwezenlijken, moet EU-wetgeving op het gebied van klimaat en energie uiterlijk in juni 2021 zijn aangepast.

Bron en meer lezen

Persbericht Europees Parlement 15 januari 2020: Positieve ontvangst van Green Deal maar Parlement wil meer ambitie zien

Resolutie van het Europees Parlement van 15 januari 2020 over de Europese Green Deal

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us