U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > node >

Civil Society Projects

Deadline

Code

EACEA/52/2019

Inleiding

Het Europa voor de Burger-programma (2014-2020) is een Europees subsidieprogramma, opgezet ter ondersteuning van diverse activiteiten en organisaties die een actief Europees burgerschap bevorderen. Centraal staat het bevorderen van debat, reflectie en samenwerking op het gebied van herdenken, Europese integratie en geschiedenis. Daarnaast wil het programma de participatie in het Europese democratische proces stimuleren. 

Doelstellingen

Deze maatregel heeft tot doel projecten te ondersteunen die worden bevorderd door transnationale partnerschappen en netwerken waarbij burgers rechtstreeks worden betrokken. Die projecten verzamelen burgers uit verschillende hoeken bij activiteiten die rechtstreeks verband houden met het beleid van de Unie, om hen de mogelijkheid te bieden om actief deel te nemen aan het beleidsvormingsproces van de Unie. Daartoe zullen die projecten de burgers uitnodigen om samen te werken of te debatteren over de meerjarige prioritaire thema's van het programma op lokaal en Europees niveau.

Een project moet ten minste twee van de volgende soorten activiteiten omvatten:

 • Bevordering van maatschappelijke betrokkenheid en solidariteit
 • Het verzamelen van opinies
 • Vrijwilligerswerk

Budget

Projecten kunnen tot €150 000 steun krijgen.

Begunstigden

Non profit organisaties, zoals maatschappelijke organisaties, culturele organisaties, onderwijsorganisaties en onderzoekinstellingen.
Andere organisaties betrokken in het project kunnen ook lokale/regionale autoriteiten zijn. 

Info & contact

Indienen kan via het portaal van de Europese Commissie. Alle informatie vindt u terug in de programmagids 2020.
Met vragen kan u terecht bij NCP Jill Everaerdt via  europavoordeburger@vlaanderen.be of  02 553 06 26.

Partneroproep(en)

Naam organisatie
Finnish Federation of Graduate Women
Omschrijving

Deze organisatie wil praktische oplossingen bieden en beleidsaanbevelingen doen over maatregelen om de pensioenen van vrouwen te verbeteren en de gelijkheid van gepensioneerden te bevorderen.


Naam organisatie
Colorful Europe: Celebration of Minorities
Omschrijving

Het project wil actief burgerschap van Europese minderheidsgroepen, en het debat over hun situatie in Europa bevorderen, onder meer via interculturele workshops, reizende tentoonstelling, etc. Het project wil de rijke cultuur van Europese minderheden onder de aandacht brengen en interculturele dialoog bevorderen.


Naam organisatie
Citizens for European Rural Areas with New Opportunities
Omschrijving

Het project wil een Samenwerkingsruimte voor Sociale Duurzaamheid van de Europese Plattelandsgebieden creëren, om zo de omstandigheden voor burgers in plattelandsgebieden te verbeteren. Het project wil zo uitdagingen en opportuniteiten van rurale gebieden in kaart brengen, en bewustmaking boosten.

 • Coordinator van dit project is EU.Lab.TEC (Italië). Meer informatie staat in de bijgevoegde fiche
 • Bij interesse kan u contact opnemen met luigixdellaquila1@gmail.com

Naam organisatie
Combatting EU Myths
Omschrijving

Dit project wordt gecoördineerd door de Universiteit van Split. De doelstellingen zijn:

 • Kennis over de EU en diens instellingen vergroten
 • Kritisch denkvermogen ontwikkelen en verscherpen
 • Samenwerking tussen jongeren en NGO's versterken
 • Jongeren engageren voor publieke dialogen over de EU

Meer info vindt u in de fiche in bijlage. BIj interesse of vragen contacteert u marina.meic@unist.hr,


Naam organisatie
The Great Reset: The Future of Europe
Omschrijving

Platypus is een NGO die werkt aan een gelijke, tolerante en inclusieve samenleving. De focus ligt op kwetsbare groepen zoals vluchtelingen, migranten, asielzoekers en de LGBTI gemeenschap. Dit project staat in het teken van de toekomst van Europa na COVID19. Hoe kunnen burgers beter betrokken worden?

Activiteiten zullen bestaan uit

 • Training van staff over benaderingen en instrumenten om participatie te verhogen in het debat
 • Drie internationale labs over de toekomst van Europa en een groener, slimmer en eerlijker Europa
 • Conferentie in Brussel om de conclusies te presenteren

Meer informatie vindt u terug in de fiche in bijlage. Met vragen of bij interesse contacteert u ivan@platypus.hr

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us