U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > node >

Network of towns

Deadline

Code

EACEA/52/2019

Inleiding

Het Europa voor de Burger-programma (2014-2020) is een Europees subsidieprogramma, opgezet ter ondersteuning van diverse activiteiten en organisaties die een actief Europees burgerschap bevorderen. Centraal staat het bevorderen van debat, reflectie en samenwerking op het gebied van herdenken, Europese integratie en geschiedenis. Daarnaast wil het programma de participatie in het Europese democratische proces stimuleren. 

Doelstellingen

Netwerken tussen gemeenten over vraagstukken van gemeenschappelijk belang blijken een belangrijk middel om goede praktijken uit te wisselen. Stedenbanden vormen een sterke band tussen gemeenten; daarom moet het potentieel van de netwerken dat ontstaat door een reeks stedenbanden te koppelen, worden benut om thematische en langdurige samenwerking tussen steden te ontwikkelen. De Europese Commissie ondersteunt de ontwikkeling van dergelijke netwerken, die van belang zijn voor de totstandkoming van een gestructureerde, intensieve en veelzijdige samenwerking en die daarmee helpen de impact van het programma zo groot mogelijk te maken.  

Budget

Projecten kunnen tot €150 000 euro steun krijgen.

Begunstigden

Steden en gemeenten, stedenbandencomités, vzw’s die de lokale autoriteiten vertegenwoordigen Organisaties van minimum 2 deelnemende landen (min. 1 EU lidstaat) 

Het programma staat open voor deelname van de volgende landen: 

  • de lidstaten;
  • de toetredende landen, kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten, overeenkomstig de algemene beginselen en algemene voorwaarden voor de deelname van die landen aan programma's van de Unie, die zijn vastgesteld in de respectieve raamovereenkomsten, besluiten van de Associatieraad of soortgelijke overeenkomsten;
  • de EVA-landen die partij zijn bij de EER-overeenkomst, krachtens die overeenkomst.

Info & contact

Indienen kan via het portaal van de Europese Commissie. Alle informatie vindt u terug in de programmagids 2020.
Met vragen kan u terecht bij NCP Jill Everaerdt via  europavoordeburger@vlaanderen.be of  02 553 06 26.

Partneroproep(en)

Naam organisatie
Involving society in preserving cultural heritage for smart development in European Regions (Preili County Council)
Omschrijving

Het belangrijkste doel is om de ervaring uit te wisselen met gemeente /organisaties van andere landen rond
behoud van cultureel erfgoed op basis van informatie en activering. Via dit project wil men een netwerk van steden/gebieden creëren rond het behoud van cultureel erfgoed. Daarnaast wil men een sterke methode voor openbare informatie en betrokkenheid ontwikkelen, én goede praktijken van andere Europese regio's leren kennen.

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us