U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Akkoord over elektronische documenten in het vrachtvervoer

29 November 2019 - door Simon De Wachter

De Raad en het Europees Parlement hebben een akkoord bereikt over de verordening rond elektronische documenten in het vrachtvervoer. 

Europees Commissaris voor transport Violeta Bulc noemt het een mijlpaal voor digitalisering, met een grotere efficiëntie van Europese transportsector als gevolg.
 

Akkoord over elektronische documenten in het vrachtvervoer

Elektronische documenten in het vrachtvervoer

De verordening rond elektronische uitwisseling van informatie in het vrachtvervoer (de eFTI-richtlijn) maakt deel uit van het derde mobiliteitspakket. Het doel van deze verordening is om het Europees transportsysteem te moderniseren. Door de digitalisering van het vrachtvervoer te versnellen en zo de sector efficiënter en duurzamer te maken. Het gebruik van elektronische documenten moet de administratieve last voor autoriteiten en bedrijven verminderen.

Akkoord na trilogen

Tijdens de laatste triloog van 26 november werden de onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad het eens over de nieuwe verordening. Het grootste twistpunt tussen de twee partijen was de vraag of elektronisch overdracht van informatie tussen operatoren en autoriteiten verplicht wordt of niet. 

De Raad trok hierbij aan het langste eind. Het gebruik van elektronische documenten wordt optioneel. De Europese Commissie zal evenwel na 4,5 jaar beoordelen of de overdracht van documenten toch niet beter elektronisch gebeurt. Deze evaluatie kan niet automatisch leiden tot een verplichte elektronische uitwisseling, zoals het Europees Parlement had gewild.
 

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us