U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Node >

BlueInvest Grants: Investing in blue innovation

Deadline

Code

EMFF-BEW-2019

Inleiding

Projecten die ondersteund worden in het kader van de Blue Economy Window-oproep moeten de uitdaging aangaan om nieuwe producten, diensten en bedrijfsmodellen voor het MKB te ontwikkelen en op de markt te brengen die uiteindelijk winstgevende activiteiten kunnen creëren.

Doelstellingen

Deze subsidies zullen projecten ondersteunen die innovatie in de blauwe economie versnellen, een groot potentieel aantonen in termen van concurrentievermogen van bedrijven en groei, ondersteund door een strategisch bedrijfsplan. Bovendien moeten ze zich richten op kwaliteitsvolle jobcreatie en -behoud in de blauwe economie. Projecten moeten met name betrekking hebben op het duurzame gebruik van mariene hulpbronnen voor innovatieve en / of circulaire economische activiteiten en bijdragen aan gezonde oceanen en Europa's ‘Green Deal’. Ze kunnen het inzetten, demonstreren of opschalen van nieuwe oplossingen voor de blauwe economie omvatten, inclusief technologieën of serviceapplicaties.

De doelstellingen van deze oproep tot het indienen van voorstellen zijn:

a) innovatieve technologieën en / of maritieme diensten helpen hun marktbereidheid te verbeteren en door te gaan naar markttoegang;

b) Faciliteren van het opschalen van bedrijfsmodellen en serviceconcepten;

c) Risico-investeringen in deze projecten om hun toegang tot andere financieringsregelingen voor de volgende fasen van hun activiteiten te vergemakkelijken.

Budget

€22.505.000

Info & contact

Meer informatie is terug te vinden op het portaal van de Europese Commissie.
Met vragen kan u terecht bij Guy Vanhecke (guy.vanhecke@lv.vlaanderen.be of 059 43 19 20).

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij (EFMZV)

Inleiding

Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken.

Doelstellingen

1. Duurzame, bronnenefficiënte innovatieve, competitieve en kennisgebaseerde visserij

 • Reductie van impact op marien milieu inclusief teruggooi
 • Bescherming en herstel van aquatische biodiversiteit en ecosystemen
 • Balans tussen visserijcapaciteit en beschikbare visserijmogelijkheden
 • Stimuleren van concurrentievermogen en levensvatbaarheid van visserijbedrijven en verbetering van arbeidsomstandigheden en veiligheid
 • Versterken van technologische ontwikkeling en innovatie inclusief energie-efficiëntie en kennisoverdracht

2. Duurzame hulpbronnenefficiënte, innovatieve, competitieve en kennisgebaseerde aquacultuur

 • Stimuleren van technologische ontwikkeling, innovatie en kennistransfer
 • Bevorderen van competitiviteit en levensvatbaarheid van aquacultuurbedrijven inclusief verbetering van veiligheid en werkomstandigheden
 • Beschermen en herstellen van aquatische biodiversiteit en bevorderen van ecosystemen en bronnenefficiënte aquacultuur
 • Bevorderen van aquacultuur met hoog niveau van milieubescherming, dierenwelzijn, gezondheid, volksgezondheid en veiligheid
 • Ontwikkelen van professionele training en vaardigheden

3. Betere implementatie van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid

 • Betere wetenschappelijke informatie en gegevensverzameling inclusief het beheer ervan
 • Ondersteuning van controle, inspectie en handhaving, en stimuleren van institutionele capaciteit en administratieve efficiëntie

4. Stimuleren van afzet en verwerking

 • Verbeterde marktorganisatie voor visserij en aquacultuurproducten
 • Aanmoediging van investeringen in afzet- en verwerkingssectoren

5. Toepassing Geïntegreerd Maritiem Beleid

 • Ondersteuning bij de implementatie van de kaderrichtlijn mariene strategie, Natura 2000 en biodiversiteit.

Horizontale doelstellingen:

 • Gelijke kansen en antidiscriminatie: gelijkheid tussen mannen en vrouwen 
 • Duurzame ontwikkeling (milieubeschermingsmaatregelen, bronnenefficiëntie, aanpak klimaatverandering, rampenbeheer en risicopreventie)

Budget

Dit fonds is een klein fonds en bedraagt ongeveer 56 miljoen euro.

Info & contact

Beheersautoriteit EFMZV
Guy Vanhecke
guy.vanhecke@lv.vlaanderen.be
Departement Landbouw en Visserij
T 059 43 19 20

Meer lezen
lv.vlaanderen.be/nl/visserij/subsidies-visserij
ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_en.htm

Read more
Follow us