U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Drinkwaterrichtlijn: akkoord voor het einde van het jaar wordt moeilijk

19 November 2019 - door Celeste Wezenbeek

De interinstitutionele besprekingen over de hernieuwing van de drinkwaterrichtlijn lopen stroef. Met het oog op de aankomende COP25 in Madrid was er de intentie om zo snel mogelijk over te gaan naar een vierde trialoog. Ondanks de herhaalde pogingen van het Finse voorzitterschap, tonen de lidstaten weinig flexibiliteit. Daarnaast zijn de Raad en het Parlement er nog niet in geslaagd een consensus te vinden over parameters, transparantie, contactmaterialen, hormoonverstoorders en de grenswaarde voor lood. Verder werd de kwestie van toegang tot water nog niet besproken. Zo zal voorlopig geen antwoord kunnen worden geboden op het initiatief Right2water citizens

Het Finse voorzitterschap is gepland om de ambassadeurs van de lidstaten te ondervragen over de lopende trialoogonderhandelingen tijdens een vergadering op 22 november 2019.

De vierde trialoogvergadering zal voorlopig plaatsvinden op 3 december 2019.

Lees hier alles over de herziening van de drinkwaterrichtlijn.

Drinkwaterrichtlijn: akkoord voor het einde van het jaar wordt moeilijk
DOSSIER
Geen dossiers gevonden
Follow us