U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Opnieuw discussie over timing MFK

25 September 2019 - door Simon De Coster

De Finnen wilden eind 2019 een akkoord hebben over de Europese meerjarenbegroting. Die planning ligt nu onder vuur.

  • Midden 2020 lijkt realistischere deadline
  • Brexit zorgt voor onduidelijkheid over grootte MFK
  • Europees Parlement wil absoluut nieuwe eigen middelen introduceren
Opnieuw discussie over timing MFK

Finse deadline onder vuur

Tijdens de zomer namen de Finnen het voorzitterschap van de Raad over. Volgens hun timing zou de Europese meerjarenbegroting voor 2021-2027 tegen het eind van 2019 klaar zijn. Waar verschillende ministers deze timing eerst ambitieus noemden, noemen ze het nu kortweg onhaalbaar.

De hangijzers blijven dezelfde. Hoe groot moet het budget zijn? Moeten er nieuwe vormen van eigen middelen komen? En vooral: hoe moet de begroting eruit zien wanneer het Verenigd Koninkrijk al dan niet uit de Unie stapt eind oktober?

De Finse deadline van eind 2019 wordt wellicht niet gehaald, maar de technische discussies in de Raad gaan volop verder. Nadien hopen de Finnen op voldoende politieke input van de Europese Raad (17-18 oktober). Op basis daarvan willen ze een nieuw onderhandelingsdocument opstellen.

Dat document zou tegen het einde van het jaar klaar moeten zijn en eindelijk ook concrete cijfers en enveloppes bevatten. Wanneer de onderhandelingen effectief zouden landen is echter onduidelijk, maar men kijkt toch vooral naar het Duits Voorzitterschap.

Het Europees Parlement

De Commissie BUDG in het Europees Parlement stelde vorige week het team samen dat over de meerjarenbegroting gaat onderhandelen met de Raad. Johan Van Overtveldt maakt als voorzitter van BUDG deel uit van de vijfkoppige delegatie:

  • Johan Van Overtveldt (ECH)
  • Jan Olbrycht (EVP)
  • Margarida Marques (S&D)
  • ValĂ©rie Hayer (Renew Europe)
  • Rasmus Andresen (Groenen/EVA)

Deze delegatie gaat ook onderhandelen over nieuwe eigen middelen voor de Unie. Binnen de Raad is er voorlopig nog onenigheid over de noodzaak aan nieuwe middelen. Men verwacht dat het Europees Parlement haar noodzakelijke goedkeuring als hefboom zal gebruiken voor de introductie van nieuwe eigen middelen.

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us