U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Node >

Integrated local energy systems (Energy islands): International cooperation with India

Deadline

Code

LC-SC3-ES-12-2020

Doelstellingen

De snelle groei van energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen biedt nieuwe en economisch aantrekkelijke kansen voor het koolstofarm maken van lokale energiesystemen (bijv. Geïsoleerde dorpen, kleine steden, stedelijke districten, landelijke gebieden met zwakke of niet-bestaande netverbindingen). Het is ook een technologische en financiële uitdaging voor het elektriciteitsnetwerk om meer hernieuwbare energiebronnen te integreren, maar het is ook een gelegenheid om de werking van het elektriciteitssysteem te optimaliseren in synergie met andere energiedragers / vectoren om de hostingcapaciteit voor hernieuwbare energiebronnen te vergroten, niet alleen voor elektriciteit, maar ook voor verwarming / koeling, transport en / of industrie in een sectorkoppeling. Nieuwe benaderingen om netwerkarchitectuur, planning en ontwikkeling te optimaliseren op basis van de kansen die worden geboden door geïntegreerde lokale energiesystemen en mogelijk gemaakt door digitalisering en vermogenselektronica, kunnen bijdragen aan het aangaan van de uitdaging, net als opslag van elektriciteit in alle energievectoren (bijv. Elektriciteit, verwarming, koelin , water, afval, enz.), inclusief mogelijkheden die worden geboden door batterijen en elektrische voertuigen.

Geïntegreerde lokale energiesystemen kunnen worden gebruikt om economisch aantrekkelijke voorwaarden te creëren om lokale energiebronnen te stimuleren en lokale vraag-respons te activeren. Innovatieve benaderingen, bijvoorbeeld op basis van hernieuwbare energiegemeenschappen, in overeenstemming met de onlangs goedgekeurde richtlijn hernieuwbare energie (EU) 2018/2001, kunnen leiden tot aantrekkelijke businesscases voor lokale investeringen in slimme geïntegreerde energiesystemen met zwakke of niet-bestaande netverbindingen. Tegelijkertijd kan decarbonisatie hand in hand gaan met de verbetering van de lokale luchtkwaliteit en de betrokkenheid van de burgers.

Budget

Het budget voor deze oproep is 9 000 000 euro.

Begunstigden

Beschreven in bijlage C van het werkprogramma.

Vanwege de specifieke uitdaging van dit onderwerp, moet het voorstel, naast het minimumaantal deelnemers dat in de algemene bijlagen is vermeld, ten minste drie in India gevestigde deelnemers omvatten.

Info & contact

Funding and Tenders Portal

Voor meer informatie neem contact op met Bart De Caesemaeker (bart.decaesemaeker@vlaio.be) van NCP Flanders

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Horizon Europe

Doelstellingen

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Werkprogramma's

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Vlaams contactpunt

NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be 

Website Europese Commissie

Read more
Follow us