U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Jouw stem in Europa: River Information Services voor binnenvaart

14 August 2019 - door Simon De Wachter

De Europese Commissie heeft een openbare raadpleging gelanceerd over de River Information Services (RIS) voor de binnenvaart.

De Commissie wil graag uw mening horen tot en met 31 oktober.

Jouw stem in Europa: River Information Services voor binnenvaart

River Information Services in de binnenvaart

Binnenvaart speelt een belangrijke rol voor het goederen- en personenvervoer in Europa. Meer dan 37.000 kilometer waterwegen verbinden honderden steden en industriële regio's. 21 Europese lidstaten hebben binnenwateren, waarvan 13 met elkaar verbonden waterwegennetwerken.

Het vervoer over de binnenwateren levert een aanzienlijke bijdrage aan het vervoerssysteem van de EU, ondanks zijn relatief kleine omvang in vergelijking met andere vervoerswijzen, terwijl het tegelijkertijd een energie-efficiënte vervoerswijze is die bijdraagt ​​tot de doelstelling van een koolstofarme economie.

Digitalisering kan het transport- en verkeersmanagement aanzienlijk verbeteren en een breed scala aan mogelijkheden bieden. Voor binnenwateren biedt River Information Services (RIS) meer accurate informatie over verkeers- en infrastructuuromstandigheden. Betere toegang tot en het delen van digitale transportgegevens (gegevens over verkeer, reizen, schepen en vracht), voor zowel publieke als private belanghebbenden in de waardeketen, kunnen naadloze informatiestromen bevorderen.

In 2005 is Richtlijn 2005/44/EC (RIS-richtlijn) in werking getreden. De RIS-richtlijn biedt minimumvereisten om grensoverschrijdende compatibiliteit van nationale systemen mogelijk te maken. Het stelt een kader vast voor de inzet en het gebruik van geharmoniseerde River Information Services om de binnenvaart te ondersteunen en de veiligheid, efficiëntie, milieuvriendelijkheid en interfaces met andere vervoerswijzen te verbeteren.

Meer dan tien jaar na de toepassing van de richtlijn is het tijd om te evalueren of het kader van de RIS-richtlijn geschikt is voor het beoogde doel en het oplevert zoals bedoeld/verwacht. Een brede raadpleging van de publieke opinie over de resultaten, tekortkomingen en mogelijke perspectieven van de RIS-richtlijn is noodzakelijk en zal het hele evaluatieproces ten goede komen.

Openbare raadpleging

Alle burgers en organisaties zijn welkom om bij te dragen aan deze openbare raadpleging. De volgende partijen kunnen een specifiek belang hebben bij de consultatie:

 • Overheden (EU, nationaal, regionaal, lokaal of uit derde landen)
 • Waterweginfrastructuurbeheerders
 • openbare besturen
 • RIS-providers
 • RIS-exploitanten
 • VTS-operators
 • Havenoperators
 • Havenbedrijven
 • Terminaloperators
 • Projectpromotors op het gebied van binnenvaartinfrastructuur en mobiliteit
 • Passagiers van binnenvaartschepen
 • Scheepsoperators / binnenvaartoperators
 • Skippers
 • Rederijen
 • Bemanningen van binnenschepen
 • Expediteurs en logistieke dienstverleners
 • Gebruikers van particuliere infrastructuur (vrijetijdsnavigatie, paddler, enz.)
 • Fabrikanten van apparatuur en toepassingen (bijv. Inland ECDIS-fabrikanten)
 • Aanbieders van mobiliteitsdiensten (geïntegreerde reisplanning, ticketing, gedeelde mobiliteit… ..)
 • Gebruikers van mobiliteitsdiensten
 • Internationale organisaties (UNECE, enz.)
 • Riviercommissies (CCNR, Donau-commissie, etc.)
 • NGO's en belangenorganisaties (INE, EBU, ESO, IWT-platform, VBW, enz.)
 • Onderzoekers en de academische wereld

Je kan een bijdrage leveren aan deze consultatie door de online vragenlijst in te vullen voor 31 oktober.

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us