U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Node >

Innovative actions for improving urban health and wellbeing - addressing environment, climate and socioeconomic factors

Deadline

Code

SC1-BHC-29-2020

Doelstellingen

De natuurlijke en gebouwde omgeving en het sociale weefsel zijn cruciale bepalende factoren voor gezondheid en welzijn. Driekwart van de Europese bevolking woont nu in steden en de verstedelijking zet zich voort op hoge snelheid, aangedreven door economische groei en werkgelegenheid. De gerelateerde omgevingsveranderingen, b.v. vervuiling van lucht en water, transportproblemen, verminderde sociale cohesie en stress beïnvloeden zowel de lichamelijke als geestelijke gezondheid. Hoewel de gezondheid in de EU de afgelopen decennia is verbeterd, bestaan ​​er nog steeds grote verschillen in gezondheid tussen en binnen alle landen in de EU. Deze verschillen worden veroorzaakt door vele factoren, zoals levensomstandigheden, gezondheidsgerelateerd gedrag, opleiding, beroep, inkomen en gezondheidszorg. Sommige van deze ongelijkheden worden groter. Naarmate Europese steden groeien, nemen ze steeds meer maatregelen en voeren ze beleid in om duurzamer en leefbaarder te worden, zich aan te passen aan klimaatverandering, te investeren in een reeks slimme en innovatieve oplossingen zoals schoon en duurzaam vervoer, hogere energie-efficiëntie en een sterkere sociale cohesie. Soortgelijke initiatieven zijn aan de gang, b.v. zowel in Canada, de VS als in Azië en Afrika die waardevolle kennis kunnen opleveren.

Op EU-niveau is de stedelijke agenda voor de EU gericht op het verbeteren van het leven van hun burgers, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van digitale oplossingen, het verminderen van stedelijke armoede en een betere integratie van migranten en vluchtelingen. De kerndoelen in de EU 2020-strategie zijn bedoeld om van de EU een slimme, duurzame en inclusieve economie te maken die een hoog niveau van werkgelegenheid, productiviteit en sociale samenhang biedt.

Verbetering van de stedelijke gezondheid en verkleining van ongelijkheden op gezondheidsgebied kunnen worden bereikt door veranderingen in individueel gedrag en door beleid zoals stadsontwerp en duurzaam vervoer, (her)creatie van groene en blauwe ruimte of verbeterde woonnormen. Het is nodig om overheidsbeleid in alle sectoren aan te pakken om gezondheidsvoordelen te behalen, waarbij systematisch rekening wordt gehouden met de gevolgen voor de gezondheid van beslissingen, om synergieën te zoeken en schadelijke gezondheidseffecten te voorkomen (gezondheid in alle beleidsmaatregelen).

Budget

Het budget voor deze oproep is 35 000 000 euro.

Begunstigden

Beschreven in bijlage C van het H2020-werkprogramma.

Info & contact

Funding and Tenders Portal

Voor meer informatie, neem contact op met Lieve Apers (lieve.apers@vlaio.be) van NCP Flanders

Partneroproep(en)

Naam organisatie
ISINNOVA
Omschrijving

ISINNOVA gaat een consortium leiden voor de H2020-oproep SC1-BHC-29-2020: Innovative actions for improving urban health and wellbeing - addressing environment, climate and socioeconomic factors, gericht op gezondheid en welzijn in de stad.

ISINNOVA zal zich richten op beleid en maatregelen op het gebied van stadsvervoer en mobiliteit om bij te dragen aan de verbetering van de stedelijke gezondheid en een grotere gelijkheid in gezondheidsresultaten in alle groepen in de samenleving te bereiken.

Ze vragen om blijken van belangstelling om aan het voorstel deel te nemen, inclusief basisinformatie van uw kant over het volgende:

 • Hebt u in uw stad gezondheidsgerichte strategieën / acties op het gebied van stadsvervoer en mobiliteit vastgesteld, die ons project zal helpen ontwikkelen en evalueren?
 • Hebt u de data-infrastructuur die ervoor kan zorgen dat de gezondheidseffecten - of proxy's daarvan - daadwerkelijk kunnen worden gemeten / geschat / gemodelleerd?

Als u denkt dat u in overeenstemming bent met de bovenstaande twee vereisten en u bent uiteraard nog niet betrokken bij een ander consortium, dan zouden zij u graag aan boord hebben.

Overweeg dat dit een oproep in twee fasen zal zijn en dat we de 10 pagina's voor de eerste fase op 24 september moeten indienen. We kijken uit naar uw snelle feedback. Neem uiterlijk op 30 augustus contact op met Florinda Boschetti (FBoschetti@polisnetwork.eu).

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Horizon Europe

Doelstellingen

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Vlaams contactpunt

NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be 

Website Europese Commissie

Read more
Follow us