U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Node >

Kennisbeheer en kennisoverdracht van Cultureel Erfgoed

Deadline

Code

EAC/S12/2019

Doelstellingen

De Europese Commissie heeft een nieuwe pilootoproep gepubliceerd voor de verbetering van kennisbeheer en kennisoverdracht in de cultureel-erfgoedsector. De deadline is 12 augustus 2019.
 

De oproep is bedoeld voor de ontwikkeling van een project met een maximumbijdrage van 1.050.000 euro en is onderdeel van de implementatie van het pilootproject ‘Finance, Learning, Innovation and Patenting for Cultural and Creative Industries (FLIP for CCIs)’. In de eerste fase van het project kwamen financiën en octrooien uitgebreid aan bod. Deze laatste fase zal zich daarom richten op leren en innovatie.

Eén van de pijlers van het Europees kader voor cultureel erfgoed is het stimuleren van vaardigheden in beroepen binnen de cultureel-erfgoedsector. 

De belangrijkste doelstelling van het project is het verkennen van activiteiten die de kloof overbruggen tussen tussen cultureel erfgoedonderwijs en de ontwikkeling van vaardigheden enerzijds en de arbeidsmarkt anderzijds. Verder wil de Europese Commissie met deze oproep bereiken dat er een betere connectie is tussen de erfgoedsector, de creatieve industrie en 'derden' zoals creatieve en culturele centra en ruimten, buurtcentra etc.

De subsidie wordt toegewezen aan één project. De duur van het project bedraagt 28 maanden en kan naar verwachting begin 2020 van start gaan

Budget

1.050.000 euro.

Info & contact

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Creative Europe

Creative Europe bestaat uit verschillende onderdelen:

Subprogramma Cultuur

Via Europese samenwerkingsprojecten, literaire vertalingen, Europese netwerken en Europese platforms zet Europa in op:

 • Het versterken van kennis, vaardigheden en professionele kansen van de culturele en creatieve sectoren om transnationaal en transsectoraal te werken
 • Het bevorderen van de mobiliteit van culturele en creatieve sectoren
 • De circulatie van creaties en kunstwerken met het oog op een groter publieksbereik

subprogramma MEDIA

Versterkt de Europese audiovisuele sector om transnationaal actief te zijn door het:

 • Bevorderen van vaardigheden van audiovisuele beroepsbeoefenaars en het ontwikkelen van netwerken
 • Verspreiden van audiovisuele werken in en buiten de EU 
 • Aanmoedigen van business-to-businessuitwisselingen

en versterkt transnationale verspreiding door het:

 • Verspreiden via transnationale branding en vertoning van audiovisuele werken in bioscopen
 • Ondersteunen van publieksontwikkeling door promotie, evenementen, filmgeletterdheid en festivals 
 • Bevorderen van nieuwe manieren van distributie

Crosssectoraal onderdeel

 • De garantiefaciliteit bevordert via bankleningen de toegang tot financiering voor kmo's en micro-, kleine en middelgrote organisaties in de culturele en creatieve sectoren
 • De transnationale samenwerking ondersteunt de uitwisseling van ervaring en kennis over nieuwe bedrijfs- en beheersmodellen peer learning, netwerken en de verzameling en analyse van gegevens
 • De Creative Europe-Desks verlenen informatie over het Creative Europe-programma en begeleiden bij de steunaanvraag

Doelstellingen

Creative Europe heeft 2 belangrijke doelstellingen:

 • Het beschermt, ontwikkelt en bevordert de Europese culturele en taalkundige diversiteit, en de kennis van en interesse voor het culturele erfgoed van Europa
 • Het versterkt het concurrentievermogen van de Europese culturele en creatieve sectoren

Budget

Het Creative Europe programma kan beroep doen op 1463 miljoen euro van de Europese begroting.

 • minstens 56% voor het subprogramma MEDIA
 • minstens 31% voor het subprogramma Cultuur
 • maximaal 13% voor het sectoroverschrijdende deel

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies van het Creative Europe programma?

 • alle culturele en/of creatieve juridische entiteiten. De voorwaarden worden verder gespecificeerd per steunmaatregel.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Creative Europe programma?

 • EU-lidstaten
 • Landen van Europese Vrijhandelsassociatie die deelnemen aan de Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten, potentiële en toetredende landen
 • Zwitserland, op voorwaarde dat het een cultureel samenwerkingsakkoord sloot met de Europese Commissie 
 • Landen van het Europese nabuurschapsbeleid

Info & contact

Creative Europe MEDIA Desk Vlaanderen
creativeeuropemedia@vlaanderen.be
Frank Herman: frank.herman@vlaanderen.be 
T 0496 54 74 34 of 02 553 41 68.
www.creativeeurope.be

Creative Europe Culture Desk Vlaanderen
Gudrun Heymans
creativeeuropeculture@vlaanderen.be  
T 02 553 06 59
www.creativeeurope.be

Meer lezen
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

Read more
Follow us