U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Luchtvervuiling steeg licht in 2017

23 July 2019 - door Melanie De Caluwé

Het nieuwste rapport van het Europees Milieuagentschap (EEA) besluit:: 

  • een lichte toename van emissies in 2017 in vergelijking met het voorgaande jaar
  • voornamelijk afkomstig uit landbouw, transport, industrie en huishoudens
  • ook stijging van uitstoot van deeltjes en verschillende zware metalen en persistente organische verontreinigende stoffen in 2017
Luchtvervuiling steeg licht in 2017

Na een daling van meer dan de helft van de 26 gecontroleerde luchtverontreinigende stoffen in de Europese Unie (EU) van een aantal jaren, stegen de emissies licht in 2017 in vergelijking met het voorgaande jaar. Dit bevestigde het Europees Milieuagentschap (EEA) op maandag 22 juli.

Volgens de EEA waren de emissies afkomstig van landbouw, transport, industrie en huishoudens. Zijn rapport toont aan dat de uitstoot van niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOC's) met 1,3% is gestegen, koolmonoxide (CO) met 0,2% en ammoniak (NH3) met 0,4% voor het vierde opeenvolgende jaar. De studie is gebaseerd op de jaarlijkse EU-emissie-inventaris die is ingediend bij de Europese economische commissie van de Verenigde Naties (UNECE) over grensoverschrijdende grensoverschrijdende luchtverontreiniging. 

Dit werd in juni door het Europees Milieuagentschap benadrukt in zijn rapport over de EU-NEC-richtlijn over nationale emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen. De uitstoot van deeltjes en verschillende zware metalen en persistente organische verontreinigende stoffen is in 2017 ook licht gestegen. Bovendien stoot de sector van de stationaire woningverbranding (inclusief huishoudelijke kachels) 51% fijnstof uit (PM 2.5).

Meer lezen

Lees het volledige rapport hier.

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us