U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europees sociale scorebord reality check voor België

18 June 2019 - door Maarten Libeer

In 2017 namen alle lidstaten de Europese Pijler van Sociale Rechten aan. Deze pijler moet de Europese Unie een socialer gelaat geven. Wat veel mensen echter niet weten, is dat de ambities van deze pijler ook worden opgevolgd aan de hand van een sociale scorebord.

Dit sociale scorebord bestaat uit twaalf verschillende indicatoren, verdeeld over drie hoofdstukken:

  1. Gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt

  2. Billijke arbeidsvoorwaarden

  3. Sociale bescherming en inclusie

Europees sociale scorebord reality check voor België

De verschillende lidstaten worden hier allemaal op geëvalueerd. Zo krijg je een duidelijk beeld van de landen die het best presteren en de landen die zich in een kritieke situatie bevinden.

Als we kijken naar het totaalplaatje, zien we dat België gemiddeld scoort op de meeste indicatoren. België scoort goed noch slecht op indicatoren zoals armoede, kansen voor jongeren, werkloosheid, medische zorg en digitale geletterdheid. Qua ongelijkheid en sociale herverdeling presteren we dan weer net iets beter dan de andere EU-landen. Opvallend is de lage score voor de opvang voor kinderen onder de drie jaar. De Belgische economische groeicijfers behoren tot de laagste van Europa en worden net niet als ‘kritiek’ aanzien


Kopgroep gelost?

Hoewel België bekend staat als een land waar zorg terecht een belangrijke plek heeft in de maatschappij, scoort ons land hier eerder gemiddeld. Dat komt vooral omdat veel mensen aangeven onvoldoende toegang te hebben tot medische diensten. Concreet gaat het over 2,1 procent van de Belgische bevolking.

Maar waarom scoort België – ondanks de grote investeringen – dan zo gemiddeld in armoedebestrijding en gezondheidszorg? In ons land, zo blijkt, is de kloof tussen de allerarmsten en de rest van de samenleving heel erg groot. Die kloof is zelfs het meest uitgesproken van alle West-Europese landen. Zij hebben een zeer gebrekkige toegang tot de arbeidsmarkt, kwaliteitsvolle huisvesting en medische dienstverlening.

Vlaanderen?

Wanneer we specifiek naar Vlaanderen kijken, is het beeld iets rooskleuriger. De kinderopvang bijvoorbeeld, hoort bij de allerbeste van de EU. Dit geldt ook voor de armoedebestrijding en de herverdeling. Doordat Vlaanderen een genereus en effectiever herverdelingsbeleid kent, is er ook een stuk minder armoede. Al moet er ook vermeld worden dat analoog met België de allerzwaksten te weinig krijgen in Vlaanderen. Er is dus ook hier nog ruimte voor verbetering.

Hoe gaat men nu aan de slag met die cijfers? Op basis van de rapporten van de EU-instellingen en dit sociale scorebord stellen de Federale en Vlaamse overheid hervormingsplannen op. In 2019 focusten deze plannen vooral op kinderarmoede, arbeidsparticipatie, integratie van mensen met een migratieachtergrond en wonen. Uitkijken dus naar de volgende update van de sociale indicatoren in februari om te zien of we er toch nog in slagen onze sociale score te verbeteren.

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

DOSSIER
Geen dossiers gevonden
Follow us