U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Node >

Recommendations for the succesful design of regional development strategies beyond 2020

16 May 2019 14:30 – 16:00
European Committee of the Regions, rue Belliard 99-101, 1040 Brussels

Het Europees Comité van de Regio's bereidt een opinie voor rond 'Recommendations for the succesful design of regional development strategies beyond 2020'. Daartoe organiseert rapporteur Adam Struzik een rondetafel gesprek over de strategische investeringsprioriteiten voor de periode 2021-2027 vanuit een lokaal en regionaal perspectief. Een van de vragen die aan bod zal komen is hoe de synergieën en complementariteit tussen cohesiebeleid enerzijds en sectorspecifieke financieringsinstrumenten en strategieën anderzijds verzekerd kunnen worden.

Recommendations for the succesful design of regional development strategies beyond 2020

De raadpleging is bedoeld voor vertegenwoordigers van lokale en regionale organisaties, of andere belanghebbenden. Zij kunnen hun ervaring en visie delen met de rapporteur.

  • De raadpleging vindt plaats op 16 mei in zaal JDE 53 van het Comité van de Regio's. Meer info vind je terug op de website
  • Registreren kan tot 15 mei (13u) via deze link
  • Geschreven opmerkingen of position papers kunnen op voorhand doorgestuurd worden naar coter@cor.europa.eu

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us