U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Node >

Capaciteitsuitbouw voor procesvoering rond democratie, rule of law en mensenrechtenschendingen

Deadline

Code

JUST-PPPA-LITI-AG-2018

Doelstellingen

De Commissie wil fonds starten om bewustmaking en juridische bijstand te voorzien voor individuen en middenveldorganisaties in processen rond democratie, rule of law en het schenden van mensenrechten. De bedoeling is om de kennis van EU wetgeving (zoals het Charter of Fundamental Rights) te vergroten. Specifiek heeft deze oproep twee doelstellingen:

 • Het versterken van de kennis en kunde van juridisch professionals om zich te engageren in procesvoeringspraktijken op nationaal en Europees niveau. Training, kennisdeling en het uitwisselen van good practices valt hier onder.
 • Het ondersteunen van hefboomactiviteiten (bijvoorbeeld communicatie en campagnes) die bewustmaking rond rechten en redress mechanismes versterken

Budget

€ 540.000

Begunstigden

De oproep is gericht aan publieke of privéorganisaties uit een lidstaat van de EU. Projecten mogen zowel nationaal als transnationaal zijn. Organisaties met een winstoogmerk moeten wel samenwerken met een overheidsorganisatie.

Info & contact

Meer informatie over deze oproep vindt u op de website van de Europese Commissie.

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Europees Justitieprogramma

Inleiding

Het programma Justitie steunt de ontwikkeling van een Europese rechtsruimte door het stimuleren van justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken.

Welke acties kunnen rekenen op subsidies van het justitieprogramma?

 • Verbetering van de kennis over het Europees recht en beleid
 • Verbetering van de kennis over het Europees recht bij professionals, zoals het materieel recht en het procesrecht
 • Uitvoering en toepassing van instrumenten van de EU in de lidstaten
 • Grensoverschrijdende samenwerking 
 • Verbetering van de samenwerking tussen de rechtsstelsels door grensoverschrijdende ICT-tools

Welke soort acties worden ondersteund?

 • Onderzoeken
 • Opleidingen
 • Acties rond wederzijds leren, samenwerking, bewustmaking en verspreiding

Doelstellingen

 • Justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken
 • Justitiële opleidingen, o.a. taalopleidingen over juridische terminologie
 • Meer eenvoudige toegang tot de rechter voor iedereen 
 • Justitiële samenwerking en misdaadpreventie rond drugsbeleid

 

Budget

Het totaal budget voor het justitieprogramma bedraagt 377,6 miljoen euro.

Begunstigden

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het justitieprogramma?

 • Niet-commerciële organisaties of openbare organisaties (commerciële organisaties hebben alleen samen met niet-commerciële organisaties of openbare organisaties toegang tot het programma)
 • Internationale organisaties

In welk land moet je operationeel zijn om in aanmerking te komen voor het justitieprogramma?

 • EU-lidstaten
 • Landen van de Europese Vrijhandelsassociatie die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte
 • Begunstigde landen van het Instrument voor Pretoetredingssteun
Read more
Follow us