U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Node >

Nationale en transnationale projecten ter bevordering van juridische samenwerking in burgerlijke en strafrechterlijke zaken

Deadline

Code

JUST-JCOO-AG-2019

Doelstellingen

Deze oproep maakt deel uit van een bredere Justice Action Grant. Dit onderdeel focust zich op 3 prioriteiten:

1. Samenwerking in burgerlijke zaken: het doel is om de samenwerking te verbeteren en bij te dragen tot een effectieve en coherente toepassing van EU instrumenten. De focus ligt hierbij op

 • Een betere handhaving van juridische beslissingen via betere procedures en samenwerking in grensoverschrijdende disputen
 • Het verbeteren van de situatie van kinderen die betrokken partij zijn in burgerlijke zaken. Bijvoorbeeld door middel van betere procedures en samenwerking op vlak van familierecht ( bijvoorbeeld in geval van zaken rond hoederecht, internationale ontvoeringen van kinderen,...)
 • Opstarten of verbeteren van dataverzameling en statistieken om de praktische toepassing van EU instrumenten te ondersteunen

2. Samenwerking in strafzaken: het doel is om juridische samenwerking rond strafzaken te promoten en om bij te dragen tot een coherente toepassing van wederzijdse herkenningsinstrumenten van de EU. De prioriteit ligt op

 • De implementatie en praktische toepassing van bepaalde herkenningsinstrumenten
 • De efficiënte bijdrage tot de Europese Agenda voor Veiligheid wat betreft het juridisch aspect van terrorisme en het voorkomen van radicalisatie (voornamelijk in gevangenissen)
 • Problemen rond voorhechtenis
 • Het functioneren van Mutual Legal Assistance verdragen of andere verdragen die bepalingen bevatten rond wederzijdse rechtsbijstand met derde landen, ook wat betreft het uitwisselen van elektronische gegevens

3. Ondersteuning van leden van het Europees Juridisch Netwerk voor burgerlijke en handelszaken, en voor nationale overheden en rechtbanken. Het doel is om bij te dragen tot een coherente toepassing van het EU acquis rond juridische samenwerking in burgerlijke en handelsgerelateerde rechtszaken. Men geeft prioriteit aan het opzetten en versterken van nationale netwerken onder EJN om een betere implementatie van de wetgeving te verzekeren. Dat kan door samenwerking, dialoog, best practices delen, etc.

Budget

€5.685.000

Begunstigden

De oproep is bedoeld voor alle lidstaten van de EU (behalve Denemarken en het VK), Albanië en Montenegro. 

 • Voor prioriteit 1 & 2 moeten transnationale projecten met minstens 2 organisaties zijn
 • Voor prioriteit 3 komen ook nationale projecten en projecten met 1 organisatie in aanmerking

Info & contact

Meer informatie over deze oproep vind je terug op het portaal van de Europese Commissie.

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Europees Justitieprogramma

Inleiding

Het programma Justitie steunt de ontwikkeling van een Europese rechtsruimte door het stimuleren van justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken.

Welke acties kunnen rekenen op subsidies van het justitieprogramma?

 • Verbetering van de kennis over het Europees recht en beleid
 • Verbetering van de kennis over het Europees recht bij professionals, zoals het materieel recht en het procesrecht
 • Uitvoering en toepassing van instrumenten van de EU in de lidstaten
 • Grensoverschrijdende samenwerking 
 • Verbetering van de samenwerking tussen de rechtsstelsels door grensoverschrijdende ICT-tools

Welke soort acties worden ondersteund?

 • Onderzoeken
 • Opleidingen
 • Acties rond wederzijds leren, samenwerking, bewustmaking en verspreiding

Doelstellingen

 • Justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken
 • Justitiële opleidingen, o.a. taalopleidingen over juridische terminologie
 • Meer eenvoudige toegang tot de rechter voor iedereen 
 • Justitiële samenwerking en misdaadpreventie rond drugsbeleid

 

Budget

Het totaal budget voor het justitieprogramma bedraagt 377,6 miljoen euro.

Begunstigden

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het justitieprogramma?

 • Niet-commerciële organisaties of openbare organisaties (commerciële organisaties hebben alleen samen met niet-commerciële organisaties of openbare organisaties toegang tot het programma)
 • Internationale organisaties

In welk land moet je operationeel zijn om in aanmerking te komen voor het justitieprogramma?

 • EU-lidstaten
 • Landen van de Europese Vrijhandelsassociatie die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte
 • Begunstigde landen van het Instrument voor Pretoetredingssteun
Read more
Follow us