U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europese Eigen Middelen post-2020

26 March 2019 - door Simon De Coster

De gesprekken over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor de periode 2021-2027 zijn volop bezig. Europa herbekijkt niet alleen alle programma’s en budgetten, ook de zogenaamde ‘eigen middelen’ (Own Resources) van de Unie worden onder de loep genomen. De raad discussieert nu volop over mogelijke nieuwe inkomstenbronnen. Op de Europese Raad in juni hakt men wellicht de knoop door.

Europese Eigen Middelen post-2020

Huidige EU-inkomsten

In de huidige begrotingscyclus 2014-2020 beschikt de Unie over drie bronnen van eigen middelen:

  1. De traditionele eigen middelen die vooral uit douanerechten komen.

  2. Een uniform percentage van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI) van elke lidstaat.

  3. Een uniforme toepassing van 0,3% op de btw-grondslag van elke lidstaat.

Naar nieuwe vormen van inkomsten?

Naast een modernisering van bovenstaande middelen, voegde de Commissie daar vorig jaar enkele middelen aan toe. Zo stelt het voor om een percentage van het Common Consolidated Corporate Tax Base ter beschikking te stellen van de EU-begroting. Dat raamwerk berekent voor alle Europese bedrijven op dezelfde manier de belastbare winst. Zo komt er een directe link tussen het Europese budget en de bedrijven die genieten van de voordelen van de Europese eenheidsmarkt.

Daarnaast is het Europees Systeem voor Emissiehandel een mogelijke bron van inkomsten. Dat instrument moet de kosten van broeikasgassen in Europa beperken. Hier stelt de commissie voor om een deel van de veilinginkomsten te gebruiken als Europese middelen.

Tot slot stelt de commissie voor om elke lidstaat een bijdrage te laten betalen op basis van de hoeveelheid niet-gerecycleerd plastic afval in die lidstaat. Naast de extra middelen zorgt dit voor een stimulans voor lidstaten om hun plastic afval te beperken.

Het verloop van de onderhandelingen

De komende weken komen de Raadswerkgroepen MFK (28 maart) en Eigen Middelen (8 april) samen. Ze schenken dan extra aandacht aan het voorstel rond de bijdrage voor plastic afval. De meeste lidstaten geven aan hier voorstander van te zijn.

Naast de werkgroepen komt het MFK aan bod op elke vergadering van de COREPER en de Raad Algemene Zaken. Een beslissing over de eigen middelen in 2021-2027 volgt wellicht op de Europese Raad van 20 en 21 juni. Alle nationale parlementen moeten daarna de beslissing goedkeuren.

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

DOSSIER
Geen dossiers gevonden
Follow us