U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > node >

Creatie en uitvoering van strategieën om Vlaanderen als innovatief economisch ecosysteem te versterken door internationalisering

Deadline

Inleiding

Het EFRO heeft als doel de economische en sociale cohesie in de Europese Unie te versterken door te zorgen voor evenwicht tussen de regio's. Deze oproep kadert in de tweede van vier prioriteiten: versterken van concurrentievermogen van KMO's.

Doelstellingen

Deze doelstelling beoogt de acties die een internationaal ondernemersklimaat in Vlaanderen bevorderen. Het internationaal ondernemersklimaat wordt in de open economie als Vlaanderen bepaald door Vlaamse bedrijven, en in het bijzonder de kmo’s, die exporteren, naast en samen met buitenlandse investeerders en overnemers die zich in Vlaanderen vestigen. Wil men het open ondernemerschap in Vlaanderen ten volle benutten, dan vraagt dit andere competenties en randvoorwaarden. Een attitudewijziging zal tegelijk ook het klimaat voor het aantrekken van buitenlandse investeerders positief beïnvloeden. Daarnaast moet ook gezocht worden naar manieren om de internationalisering van Vlaamse bedrijven, die buiten de bestaande maatregelen vallen, verder te bevorderen. 

In deze specifieke doelstelling is er bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van gerichte strategieën om buitenlandse ondernemingen aan te trekken en internationaal-georiënteerde clustering te bewerkstelligen, ten einde het aantal startende en jonge ondernemingen met internationale oriëntatie te verhogen. Verder is het belangrijk om hierbij het additionaliteitsprincipe te hanteren en dus te zorgen dat de acties complementair zijn met wat op Vlaams en Europees niveau gebeurt.

De oproep beoogt de creatie en uitvoering van afgestemde strategieën voor de internationalisering van het Vlaamse innovatieve economische ecosysteem met een sterke betrokkenheid van overheidsactoren, middenveldorganisaties, kmo’s, etc. Men beoogt gedetailleerde projectvoorstellen die zich richten op een totaalaanpak waarin meerdere van onderstaande stappen vervat zitten:

 • uitwerken van een aanpak om nieuwe doelgroepen (bedrijven met exportpotentieel of potentieel om in Vlaanderen te investeren) te detecteren en hun noden beter te kennen.
 • uitwerken van een nieuwe aanpak om bedrijven beter te bereiken en te ondersteunen.
 • uitwerken manier om innovatie in Vlaamse ecosysteem (clusters, SOC’s, …) internationaal beter te valoriseren.

Budget

€ 1.000.000

Info & contact

De oproepfiche met alle nodige informatie kan u in bijlage terugvinden. Een project kan u indien via de applicatie op www.efro.be. Opgelet: voor deze oproep is een voorinschrijving vereist. Daarvan ligt de deadline op 26 april 2019.

Voor meer informatie neemt u contact op met Philippe Rousseau op philippe.rousseau@vlaio.be of  02 553 37 07.

Attachment(s)

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Vlaanderen - EFRO Vlaanderen

Inleiding

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken.

Vlaanderen neemt via twee kanalen deel aan het EFRO:

 • via het beheer van een Vlaams EFRO-programma ‘Investeren in Groei en Werkgelegenheid’, kortweg EFRO Vlaanderen
 • via medebeheer en participatie in negen internationale EFRO-programma’s voor ‘Europese Territoriale Samenwerking’ (Interreg)

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen. 

Doelstellingen

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) draagt bij aan het wegnemen van regionale verschillen in de Europese Unie en het verkleinen van de achterstand van minder ontwikkelde regio’s. Dit doet het fonds door het bevorderen van innovatie en slimme economische transformatie: de digitale transitie en de transitie naar een koolstofneutrale economie. Ook heeft EFRO als doel het vergroten van de mobiliteit binnen Europa en een socialer en inclusiever Europa.

Goed om weten 

 • Projecttype

focus op investering, beperkt werking: activiteiten voor toegepast onderzoek en innovatie; investeringen in toegang tot diensten; apparatuur, software en immateriële activa, netwerken, samenwerking, uitwisseling van ervaringen en activiteiten waarbij innovatieclusters betrokken zijn, onder meer tussen bedrijven, onderzoeksorganisaties en overheidsinstanties; informatie, communicatie en studies.

 • Europese partners nodig?

Nee

 • Cofinanciering

max. 40% (meer ontwikkelde regio), max. 60% (transitieregio Limburg)

 • Aanvraagprocedure

Projecten worden ingediend via de EFRO-applicatie (e-loket)

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening 2021/1058 inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Economisch beleid
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Hernieuwbare energie
Milieu
Circulaire economie
Regionaal beleid
Cohesiebeleid

Info & contact

 • Website fonds

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

     
 • Vlaams contactpunt

EFRO beheersautoriteit en centraal programmasecretariaat

Agentschap Innoveren & Ondernemen
Entiteit EFRO
Ellipsgebouw
Koning Albert II-laan 35, bus 12
1030 Brussel
economie.europa@vlaanderen.be
T 02 553 38 63

Beleidsdoelstelling 1: ‘Slim Vlaanderen’:

erik.degendt@vlaio.be (T 02 553 37 22), jens.meulemans@vlaio.be (T 0477 82 05 45), , frederik.maertens@vlaio.be (T 02 553 38 37)

Beleidsdoelstelling 2: ‘Duurzaam Vlaanderen’:

stefaan.pennewaert@vlaio.be (T 02 553 37 25), philippe.rousseau@vlaio.be (T 02 553 37 07)

 • Provinciale en stedelijke contactpunten

Antwerpen 

Anneke Van den aker

Anneke.vandenaker@provincieantwerpen.be

03 240 66 03

Oost-Vlaanderen  

Hannah Decavel

hannah.decavel@oost-vlaanderen.be

09 267 86 37

Vlaams-Brabant 

Nico Janssen

 nico.janssen@vlaamsbrabant.be

016 26 74 12

Limburg 

Frank Sioen

frank.sioen@limburg.be

011 23 74 32

West-Vlaanderen

Doortje Van Hove

doortje.vanhove@west-vlaanderen.be

 050 40 32 93

Stedelijk contactpunt EFRO - Antwerpen Wim Blommaart wim.blommaart@stad.antwerpen.be 03 338 61 28
Stedelijk contactpunt EFRO - Gent Heidi Tency heidi.tency@stad.gent.  0485 31 65 11

 

Read more
Follow us