U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Voorlopige overeenkomst over Connecting Europe Facility (CEF).

11 March 2019 - door Stagiair

Het Roemeense voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie en de vertegenwoordigers van het Europees Parlement hebben een gedeeltelijke en voorlopig akkoord bereikt over de Connecting Europe Facility (CEF). Deze overeenkomst sluit aan bij het voorstel voor een verordening van de Europese Commissie.

Na de gedeeltelijke politieke overeenstemming die bereikt werd door de nationale ministers en het het Europees Parlement hebben de eerste twee interinstitutionele onderhandelingsvergaderingen ("trialogen") over dit onderwerp plaatsgevonden in januari en februari.

Voorlopige overeenkomst over Connecting Europe Facility (CEF).

Inhoud

De derde trialoog bracht een gedeeltelijke overeenkomst met zich mee omdat er geen overeenstemming over de volledige tekst kon worden bereikt. Hierbij kon men zich niet uitspreken over het budgettaire gedeelte gezien de lopende onderhandelingen over het meerjarig financieel kader na 2020. Ook vragen over derde landen zullen in een later stadium worden besproken. Wat betreft de openstaande punten, bereikten de vertegenwoordigers van het Europees Parlement en het Roemeense voorzitterschap van de Raad van de EU, onder meer een akkoord over medefinancieringspercentages voor vervoersprojecten.

Over militaire mobiliteit, één van de punten van politieke discussie tussen het Europees Parlement en de Raad, zijn de partijen het erover eens geworden dat militaire doelstellingen niet van toepassing zijn. Daarbij mogen de bedragen die worden toegewezen aan militaire mobiliteit alleen voor civiele doeleinden worden gebruikt. Wat betreft energie, mag, afhankelijk van het aantal projecten, tot 15% van de toegewezen enveloppe aan grensoverschrijdende projecten worden besteed. In het geval dat deze drempel wordt bereikt, moet de Commissie beoordelen of deze kan worden verhoogd tot 20%. Bovendien kunnen ongebruikte fondsen voor dit doel worden overgedragen aan de financiering van hernieuwbare energie van de Unie, alleen als ze niet voor andere energie- doeleinden konden worden gebruikt.

De partijen bereikten eveneens een overeenkomst over de richtsnoeren voor trans-Europese netwerken voor Energie (TENE) aan het einde van 2020. Daarbij moet bij de criteria voor de toewijzing van middelen rekening worden gehouden met de samenhang tussen nationale en Europese projecten voor energie en klimaat. Wat de uitvoering van het programma betreft, zal de Commissie een uiteindelijk werkprogramma moeten aannemen door middel van uitvoeringshandelingen.

Follow us