U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Akkoord over maritiem éénloketsysteem en richtlijn schone voertuigen

15 February 2019 - door Simon De Wachter

De Europese Unie zet vaart achter enkele transportdossiers. Zo kwamen de Raad en het Europees Parlement na trilogen tot een akkoord over het Europees maritiem éénloketsysteem en de richtlijn schone voertuigen.
 

Akkoord over maritiem éénloketsysteem en richtlijn schone voertuigen

Maritiem éénloketsysteem

Deze verordening moet leiden tot de oprichting van een Europees maritiem éénloketsysteem, die alle meldingsformaliteiten voor de havens samenbrengt. Dit moet de administratieve last van de scheepvaartsector verlagen.

Het Europees maritieme éénloketsysteem zal de verschillende nationale systemen samenbrengen op een gecoördineerde en geharmoniseerde manier. De nieuwe regels moedigen digitalisering aan en maakt het gemakkelijker om data te delen en te hergebruiken.

Lees hier het persbericht van de Raad.

Richtlijn schone voertuigen

De herziening van richtlijn schone voertuigen moet de markt van voertuigen met weinig of geen uitstoot stimuleren. Zo legt de richtlijn minimumdoelstellingen op voor de openbare aanbesteding van schone lichte voertuigen, vrachtwagens en bussen tegen 2025 en 2030.

Daarnaast introduceert de richtlijn een nieuwe definitie voor een schoon voertuig, gebaseerd op CO2-emissies voor lichte voertuigen en op het gebruik van alternatieve brandstoffen voor zware voertuigen. Ook het bereik van de richtlijn wordt vergroot, waardoor de regels gelden voor een bredere scala aan diensten. 

Lees hier het persbericht van de Raad. 

Volgende stappen

Beide dossiers volgen dezelfde procedure. Het akkoord moet nu eerst goedgekeurd worden tijdens de vergadering van de ambassadeurs van de lidstaten (COREPER). Vervolgens moet de plenaire vergadering van het Europees Parlement en de Raad hun goedkeuring, waarna de nieuwe regelgeving in werking kan treden.
 

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us