U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europees Parlement keurt aanpassing energie‑efficiëntieregels door brexit goed

15 February 2019 - door Melanie De Caluwé

Op woensdag 14 februari heeft het Europees Parlement zijn goedkeuring gehecht aan een voorstel tot actualisering van de energie-efficiëntierichtlijn en de verordening inzake de governance van de energie‑unie. Deze staan in het licht van de toekomstige terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.

Vanwege de brexit moeten de voorspelde cijfers van het energieverbruik in de EU voor 2030 technisch worden aangepast aan een Unie van 27 lidstaten. Equivalente projecties voor de EU27 geven aan dat het primaire energieverbruik 1.128 Mtoe zou moeten zijn en het eindverbruik van energie zou 846 Mtoe moeten bedragen in 2030.

Meer informatie

Meer informatie over de aanpassing van de energie‑efficiëntieregels door de brexit kan je hier bij VLEVA lezen. 

Hoe kijkt het Vlaamse middenveld tegen de brexit aan? Dat kom je te weten in onze VLEVA brexit-blogreeks.

Europees Parlement keurt aanpassing energie‑efficiëntieregels door brexit goed

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

DOSSIER
Geen dossiers gevonden
Follow us