U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

VLEVA memorandum voor Europese Verkiezingen 2019

05 February 2019 - door Veronique Vennekens

Op 29 januari 2019 gingen onze VLEVA-leden in debat met enkele politieke kopstukken over hun Europese prioriteiten voor de komende jaren. Op deze pagina kan u een kort verslag van dit debat raadplegen. Hier kan u het hele VLEVA-memorandum en een uitgebreid verslag van het debat nalezen.

Als aanvulling van het VLEVA-memorandum heeft ook de VVP haar Europese prioriteiten op deze website gedeeld.

Placeholder

Groei- en Stabiliteitspact te beperkend

Het pact moet de stabiliteit van de euro garanderen en de financiën van alle Euro-lidstaten onder controle houden. Dat betekent dat de staatsschuld niet te hoog mag worden. Net om die reden blijven in België broodnodige investeringen (in scholenbouw, maar ook in weginfrastructuur) uit. Ironisch genoeg brengt dat ook de groei van de economie in gevaar. Tom Vandenkendelaere en Petra De Sutter willen een uitzondering maken voor zulke investeringen in het pact. Kathleen Van Brempt vindt het pact veel te beperkend en pleit voor een duurzaamheidspact gebaseerd op de Sustainable Development Goals. Dit zou investeringen in de energie-efficiëntie van scholenbouw dus wel mogelijk maken. Eva de Bleeker en Ralph Packet steunen ook de afschrijving van investeringen zoals dat in de privésector gebeurt. Voor De Bleeker mag het echter geen algemene regel worden.

Eenheidsmarkt wordt belemmerd door nationale initiatieven

De eenheidsmarkt werkt niet naar behoren en vooral kmo's in grensregio's botsen op beperkende maatregelen die onze buurlanden invoeren (bijvoorbeeld wet Pénicaud in Frankrijk). Het nationale eiland werkt niet meer. Vandenkendelaere verwijst naar de nationale 'digitax' waar een tiental lidstaten aan werken. Zoiets moet Europees geregeld worden, maar daarvoor moet de unanimiteit voor belastingzaken worden afgeschaft. De Sutter reageert op het voorstel van Unizo en Voka om de kmo-toetsing en eenheidsmarkttoetsing op te nemen in het Europees Semester. Zij stelt dat het Europees Semester hier niet altijd het beste instrument voor is.

Klimaat en innovatie gaan hand in hand

Diverse sectoren duiden klimaat en duurzaamheid aan als hun belangrijkste prioriteit voor de komende jaren. Ook de boodschap om meer cross-sectoraal te werken komt vanuit het panel. De industrie moet zorgen voor (duurzame) innovatieve oplossingen en in het beste geval zoveel mogelijk sectoren hierbij betrekken. Vandenkendelaere verwijst hiervoor naar de landbouwsector die meegenomen moet worden in dat verhaal. Van Brempt wil een Europese klimaatwet die het akkoord van Parijs bindend maakt voor de lidstaten.

Create an account

Follow us