U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Raad komt tot akkoord over Horizon Europe

05 December 2018 - door Simon De Wachter

De Europese ministers voor onderzoek hebben op de Raad van 30 november een gezamenlijk standpunt aangenomen over de verordening betreffende de totstandkoming en regels voor deelname van Horizon Europe. 

Deze partiële algemene oriëntatie was het resultaat van een lang en intens debat, zoals op voorhand verwacht. Over het specifieke programma legde het Oostenrijkse voorzitterschap een voortgangsverslag voor.
 

Raad komt tot akkoord over Horizon Europe

Beslissing over onenigheden

Tijdens de Raad werden enkele knopen doorgehakt, waarover in de aanloop van de vergadering nog veel verdeeldheid bestond. Het resultaat:

  • Binnen de tweede pijler wordt er een aparte cluster voorzien voor inclusieve samenleving, veiligheid en mobiliteit. Ruimtevaart krijgt geen aparte cluster, maar de lidstaten verzekerden dat er aan dit thema wel een financieel gewicht zal worden toegekend die gelijkwaardig is aan het huidige kaderprogramma.
  • De kwestie van de publiek-private partnerschappen is opgelost door het aandeel van partnerschappen op maximaal 50 procent van het budget vast te leggen. Dit percentage kan worden heronderhandeld nadat de onderhandelingen over het volledige MFK succesvol zijn afgerond.
  • De financiering van de Europese Innovatieraad (EIC) zal verlopen via zowel subsidies als gemengde financiële instrumenten. Daarnaast zal er een “fast track” procedure zijn voor projecten die dicht bij implementatie staan. 

De kwestie van de aanmoediging van onderzoekers om terug te keren naar het thuisland binnen de Marie Curie-acties, werd evenwel niet opgelost. Ook het doelpubliek van de EIC staat nog ter discussie. Een aantal lidstaten onder leiding van Spanje willen dat KMO’s de enige begunstigden zijn van deze investeringen, terwijl de Europese Commissie had voorgesteld om ook grotere bedrijven (tot 500 werknemers) te betrekken. Deze twee discussiepunten liggen nu in de handen van het toekomstige Roemeense voorzitterschap.  

De verordening, wat houdt het in?

De juridische tekst waarover is beslist, is een samentrekking van twee verordeningen: de totstandkoming van het kaderprogramma en de regels voor deelname en verspreiding. Het bevat onder andere verbeteringen op vlak van simplificatie en toegenomen openheid. Deze verordening legt de doelen en het budget van het toekomstige kaderprogramma vast, de manieren waarop het programma is gefinancierd en de regels waarop subsidies worden verleend.

Enkele aspecten zijn evenwel nog niet vastgelegd in het standpunt van de Raad:

  • het budget: de definitieve bedragen hangen af van het akkoord over het volledige MFK.
  • synergieën: dit hangt af van de voortgang in andere dossiers (InvestEU, structuurfondsen)

Over het andere onderdeel van het pakket voor Horizon Europe, het besluit over het specifieke programma, is nog geen akkoord binnen de Raad. Hierover zal verder onderhandeld worden onder het Roemeense voorzitterschap.

Een akkoord voor de verkiezingen?

Het is nog steeds de ambitie van de Europese Commissie om een interinstitutioneel akkoord tussen de Raad en het Europees Parlement te bereiken over het hele pakket van Horizon Europe voor de verkiezingen. Commissaris Moedas hoopt dat de onderhandelingen tussen de lidstaten over het specifieke programma in januari van start gaan. Toch stelde hij ook dat veel afhangt van de onderhandelingen over het volledige MFK, die niet van een leien dakje lopen.

Klik hier om de partiële algemene oriëntatie te raadplegen.

Persbericht van de Raad.
 

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

DOSSIER
Geen dossiers gevonden
Follow us