U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

D-day voor Digital Services Tax komt dichterbij

29 November 2018 - door Veronique Vennekens

4 december is D-day voor de belasting van 3% op het inkomen van activiteiten van digitale platformen. Er nieuwe compromistekst werd voorgelegd aan de ambassadeurs van de lidstaten in voorbereiding van de ECOFIN raad op 4 december.

Een aantal delegaties kunnen momenteel de tekst nog niet goedkeuren omwille van politieke redenen en uit principe, ongeacht welke technische adaptaties er worden gedaan aan de tekst.

D-day voor Digital Services Tax komt dichterbij

Een politieke verklaring of een bindend akkoord?

De eerste vraag die de lidstaten moeten beantwoorden is of ze een politieke verklaring willen (suggestie van Duitsland) of een bindend akkoord (waar Frankrijk al maanden voor ijvert). Veel mensen denken dat momenteel de enige mogelijkheid een politieke verklaring is die omschrijft dat de belasting later formeel aangenomen zal worden.

Duitsland is voor een tweestaps aanpak: eerst een akkoord binnen de OESO en daarna een Europese oplossing wanneer de OESO hier niet in zou slagen voor 2020. De afspraken gemaakt in december moeten een EU aanpak omschrijven die in bindende regels worden omgezet in januari 2021.

De compromistekst stelt voor de toepassing te vertragen met één jaar waardoor de lidstaten voor 31 december 2021 de voorzieningen kunnen aannemen die nodig zijn om de DST na te leven. De wetgeving zou dan pas van start gaan vanaf 1 januari 2022. De Commissie zou tegen het einde van 2020 een rapport uitbrengen over de vooruitgang die geboekt is binnen de OESO en kan dan voorstellen om de DST terug in te trekken of uit te stellen. De wet zou sowieso vervallen wanneer nieuwe internationale standaarden zijn aangenomen of ten laatste op een vastgestelde datum. Die datum ligt ook nog open voor discussie.

Lidstaten verdeeld over DST

Ierland, Zweden, Denemarken en Finland blijven voet bij stuk houden en zeggen dat ze op 4 december het akkoord niet zullen goedkeuren. Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk willen meer tijd en vinden een akkoord op 4 december veel te vroeg. Luxemburg, Cyprus en Estland hebben nogal een vage positie maar staan open om de compromistekst goed te keuren. Ondertussen zijn er verschillende lidstaten die zelf aan het werken zijn aan een digitale dienstenbelasting. Dit zet het Europese initiatief enkel meer onder druk.

Nieuw in de compromistekst is dat de richtlijn lidstaten niet tegenhoudt om nationale belastingen op digitaal vlak in het leven te roepen zolang ze zich niet op dezelfde diensten richten als de DST en niet gelimiteerd zijn tot enkel digitale bedrijven. Tot slot valt het aanbieden van gereguleerde financiële diensten door gereguleerde financiële instellingen niet onder de richtlijn.

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us