U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Auteursrechtenhervorming: nog veel discussie

22 November 2018 - door Nand De Klerck

De Commissie juridische zaken van het Europees Parlement (JURI) is op 20 november 2018 op de hoogte gebracht van de voortgang van de trialoogonderhandelingen over de auterusrechtenhervorming. 

Rapporteur Axel Voss (EVP, Duitsland) deelde de leden van de Commissie juridische zaken en interne markt mee dat de volgende trialoogvergaderingen gepland zijn op 26 november, 3 december en 13 december 2018.

Volgens de rapporteur zijn belangrijke meningsverschillen tussen de onderhandelaars nog steeds niet opgelost.

Auteursrechtenhervorming: nog veel discussie

Wat nu? verder onderhandelen

Tijdens de volgende trialoogonderhandelingen wil men vooruitgang boeken bij de artikelen 11 en 13.

Voorts zullen de onderhandelaars ernaar streven vooruitgang te boeken met betrekking tot de artikelen 7 en 10, betreffende handel en video on demand, alsmede de artikelen 14 en 16 bis.

Rapporteur Voss benadrukte dat om een akkoord te sluiten een zekere mate van flexibiliteit vereist zal zijn.

In een korte interventie betoogde schaduwrapporteur Julia Reda (Groenen/EVA, Duitsland) dat de onderhandelaars meer moeten luisteren naar de academische expertise, die oplossingen heeft geboden zoals secundaire aansprakelijkheid of gecompenseerde uitzonderingen.

Verder benadrukte zij haar standpunt dat het niet aan grote technologie- of mediabedrijven moet liggen om compromissen met elkaar te sluiten.

Volgende stappen

  • Het wetgevingsvoorstel volgt de gewone wetgevingsprocedure. 
  • De vertegenwoordigers van de lidstaten zullen het voorstel op 23 november 2018 verder bespreken.
  • Het Europees Parlement en de Raad zullen naar verwachting trialoogvergaderingen houden op 26 november, 3 december en 13 december.
  • Indien de trialoogonderhandelingen succesvol zijn, moet de daaruit voortvloeiende voorlopige overeenkomst worden goedgekeurd door de Commissie JURI van het Europees Parlement.
  • Het Europees Parlement zou dan de definitieve compromistekst tijdens een plenaire vergadering formeel kunnen aannemen.
  • Na de goedkeuring van het compromisakkoord door de leden van het Europees Parlement in de plenaire vergadering zal de Raad de definitieve tekst vervolgens zonder debat (als "A-punt" van de agenda) tijdens een volgende Raadszitting aannemen.

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

DOSSIER
Geen dossiers gevonden
Follow us