U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Node >

Transforming historic urban areas and/or cultural landscapes into hubs of entrepreneurship and social and cultural integration

Deadline

Code

SC5-20-2019

Inleiding

In de afgelopen decennia heeft verlating en verval van stedelijk, industrieel en landelijk erfgoed plaatsgevonden in veel historische stedelijke gebieden en culturele landschappen als gevolg van de vermindering van economische activiteiten en het sluiten van industrieën. Dit heeft geleid tot werkloosheid, terugtrekking en economische stagnatie. Andere gebieden daarentegen hebben regeneratieprocessen geïmplementeerd, maar deze zijn niet altijd succesvol geweest, omdat ze waren gebaseerd op top-down besluitvorming en implementatie zonder de lokale bevolking hierbij te betrekken. Dit heeft geleid tot het uiteenvallen van traditionele sociale structuren, gentrificatie en overmatige afhankelijkheid van vluchtige sectoren, zoals het toerisme.

Dankzij hun symbolische en culturele waarde, en hun specifieke stedelijk weefsel, kunnen historische gebieden worden omgevormd tot knooppunten van ondernemerschap, creativiteit, innovatie, nieuwe levensstijlen en sociale en culturele integratie die de kansen plukken die worden geboden door, voor bijvoorbeeld opkomende creatieve sectoren, digitale technologieën, de 'sharing and' maker'-economie en sociale innovatie. Op wetenschappelijk bewijs gebaseerde intelligente hefboomwerking van de waarde van historische en culturele activa kan uitdagingen omzetten in economische, sociale en culturele kansen, met volledige inachtneming van de identiteit van de historische stedelijke gebieden en culturele landschappen.

Doelstellingen

Acties moeten strategieën, benaderingen en oplossingen ontwikkelen, demonstreren en documenteren om historische stedelijke gebieden en / of culturele landschappen opnieuw te activeren en opnieuw te genereren. Zij moeten innovatie bevorderen door relevante start-ups, culturele en creatieve industrieën, onder meer uit de sector van digitale technologieën, kleinschalige producenten van geavanceerde productie en lokale 'makers', ambachtelijke workshops, enz. Voor adaptief hergebruik en gebruik van erfgoed en sociale voorzieningen. integratie. Oplossingen moeten gezamenlijk worden opgezet, gezamenlijk worden beheerd en op de juiste schaal worden geïmplementeerd (bijvoorbeeld voor districten, gebouwen, openbare ruimten, enz.) Binnen de bredere context van stedelijke en regionale ontwikkeling en waarbij lokale bevolking, onderzoekscentra, bevoegde autoriteiten worden betrokken , innovators, universiteiten, city-makers bewegingen en, waar relevant, nieuwe bevolkingsgroepen. Systemische benaderingen en methodologieën om de latente capaciteiten van historische stedelijke gebieden te identificeren en te activeren kunnen worden ontwikkeld. Ze moeten de culturele en erfgoedwaarden beoordelen, de identiteit van de plaatsen respecteren en sociale innovatie bevorderen, en ook rekening houden met de genderdimensie, economische duurzaamheid, inclusiviteit, sociale cohesie en integratie op de lange termijn. Innovatie in de verschillende vormen (bijvoorbeeld regelgeving, governance, bedrijfsvoering, financiën) moet worden overwogen. Er moet waar mogelijk worden gezocht naar synergieën met andere lopende relevante projecten, zoals het European Creative Hubs Network.

Budget

Tussen 7 en 8 miljoen euro voorzien.

Info & contact

Meer informatie over deze call kan je terugvinden op de website van de Europese Commissie.

Vlaams contactpunt:

Bij vragen kan u terecht bij ncpflanders via info@ncpflanders.be of 02 550 15 60.

 

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Horizon Europe

Doelstellingen

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Vlaams contactpunt

NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be 

Website Europese Commissie

Read more
Follow us