U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europees Parlement keurt rapport crowdfunding verordening goed

07 November 2018 - door Veronique Vennekens

De ECON-commissie van het Europees Parlement keurde het ontwerprapport van Ashely Fox over de crowdfunding verordening goed. De Raad moet nog tot een interne positie komen.

Vanaf de eerste discussies was het al duidelijk dat de Europarlementsleden het eens waren met de rapporteur om de drempel voor crowdfunding verzoeken op te trekken naar 8 miljoen euro in plaats van de 1 miljoen die de Commissie had voorgesteld.

Europees Parlement keurt rapport crowdfunding verordening goed

Er waren nog drie obstakels die opdoken tijdens het bespreken van de amendementen:

  1. De compromistekst keurt het voorstel van de rapporteur goed om de autorisatie en toezicht van crowdfunding service providers toe te kennen aan nationaal bevoegde autoriteiten. De Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) krijgt slechts een bemiddelingsrol.
  2. Meer controversieel was het verwerven van fondsen in cryptogeld. Hierover werd uiteindelijk toch een compromis gesloten.
  3. Sommige politieke groepen vonden echter dat de tekst niet het juiste wetgevend vehikel is om crowdfunding aan te pakken. In een herzieningsclausule zou dan ook staan dat de Commissie op een later tijdstip de tekst opnieuw bekijkt.

Het finale goedgekeurde rapport is nog niet beschikbaar. Lees hier het ontwerprapport.
De Raad moet nog tot een intern standpunt komen, daarna kunnen de instellingen aan de trialoog beginnen.

 

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us