U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Kringloopeconomie: grote voordelen maar de weg is nog lang

19 January 2016 - door Melanie De Caluw├ę

De milieuvoordelen van de omslag naar een kringloopeconomie kunnen aanzienlijk zijn: minder afval en een daling van de zware afhankelijkheid van Europa van de import van grondstoffen. Een nieuw rapport van het Europees milieuagentschap richt de aandacht op zowel de voordelen als de uitdagingen van dergelijke economische transitie. Het rapport beschrijft ook manieren om vooruitgang te meten en geeft aan waar meer onderzoek en beleid nodig is om van concept naar realiteit te gaan.

Kringloopeconomie: grote voordelen maar de weg is nog lang

Het rapport van het Europees Milieuagentschap "Circular economy in Europe - Developing the knowledge base" beschrijft het concept van de kringloopeconomie en verduidelijkt de belangrijkste kenmerken ervan. Het veronderstelt fundamentele veranderingen in het volledige productieproces: van productontwerp en productieprocessen tot nieuwe business modellen en consumentenrelaties. Afval moet grondstof worden en het verlengen van de levensduur van producten zorgt voor duurzamere omgang met natuurlijke hulpbronnen. 

De belangrijkste bevindingen zijn de volgende:

  • De voordelen zijn aanzienlijk. De druk op het leefmilieu neemt af en de afhankelijkheid van import van grondstoffen daalt. Een afhankelijkheid die Europa steeds kwestbaarder dreigt te maken. De internationale strijd om toegang te krijgen tot natuurlijke grondstoffen heeft prijzen de hoogte in gejaagd en de wispelturigheid van de markt verhoogd. Kringloopstrategie├źn zorgen voor kostenbesparingen, de toename van competitiviteit en netto winst op het vlak van tewerkstelling.
  • Uitdagingen: er ontstaan duidelijke spanningen met de klassieke lineaire economie. De ene zal dit als bedreiging ervaren, de andere als opportuniteit.
  • Er bestaan al veel goede praktijkvoorbeelden: heel wat bedrijven zijn al bezig met een nieuwe aanpak, zoals business modellen op basis van dienstverlening en samenwerking. Overheden promoten steeds vaker afvalpreventie, hergebruik en hersteldiensten.
  • Transitie veronderstelt een stevige uitbreiding van de kennis, het in kaart brengen van indicatoren, informatiedeling en inzicht in productiepatronen, consumentengedrag, financiering en fiscale modellen en wegen naar technoligische en sociale innovaties.
DOSSIER
Geen dossiers gevonden
Follow us