U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Nieuw pakket circulaire economie gelanceerd

03 December 2015 - door Melanie De Caluwé

Op 2 december 2015 lanceerde de Europese Commissie het nieuwe pakket circulaire economie nadat de eerste versie van de vorige Commissie een jaar geleden werd ingetrokken. Het gaat om een ruim pakket aan maatregelen die er voor moeten zorgen dat de Europese economie duurzamer omgaat met grondstoffen en hulpbronnen. 

Nieuw pakket circulaire economie gelanceerd

De belangrijkste maatregelen die zijn goedgekeurd of door de huidige Commissie moeten worden uitgevoerd zijn:

  • financiële steun van meer dan 650 miljoen EUR uit Horizon 2020 en 5,5 miljard EUR uit de structuurfondsen;
  • maatregelen ter vermindering van voedselafval, met de bedoeling dit tegen 2030 te halveren;
  • ontwikkeling van kwaliteitsnormen voor secundaire grondstoffen;
  • maatregelen over ecologisch ontwerp voor 2015-2017 (‘ecodesign’) om naast de energie-efficiëntie de repareerbaarheid, duurzaamheid en recycleerbaarheid van producten te bevorderen;
  • een herziene meststoffenverordening om de erkenning van biologische en afvalgebaseerde meststoffen te vergemakkelijken en de rol van biovoeding te ondersteunen;
  • een strategie voor plastic in de circulaire economie waarin recycleerbaarheid, biologische afbreekbaarheid en de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in plastic worden aangepakt en plasticafval in zee;
  • een reeks maatregelen over het hergebruik van water, waaronder een wetgevingsvoorstel over minimumvoorschriften voor het hergebruik van afvalwater;

Er is ook een duidelijk tijdspad voor de voorgestelde maatregelen en een plan voor opvolging en controle van de uitvoering van de maatregelen.

De voorgestelde maatregelen grijpen in op tal van bestaande regels zoals de richtlijn verpakkingsafval, de richtlijn in verband met storten van afval, elektrisch en elektronisch afval, ecodesign en dergelijke meer. 

Meer info

Lees de volledige persmededeling van de Europese Commissie

De themapagina circulaire economie op de website van de Europese Commissie

Een bijhorend filmpje van de Europese Commissie

DOSSIER
Geen dossiers gevonden
Follow us