U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Node >

Protection

Deadline

Code

ISFP-2018-AG-CT-PROTECT

Inleiding

Het Fonds voor Interne Veiligheid is samen met het Asiel-, Migratie-, en Integratiefonds de opvolger van vier oude migratiefondsen (Integratiefonds, Terugkeerfonds, Vluchtelingenfonds en Buitengrenzenfonds).

Het doel van het fonds voor Interne Veiligheid is het verbeteren van grenscontroles en de infrastructuur bij de grenzen. Daarvoor is in de periode 2014-2020 3,5 miljard beschikbaar gesteld. In 2018 stelde de Europese Commissie voor het Fonds voor Interne Veiligheid voort te zetten in de periode 2021-2027, met een budget van 4,8 miljard.

Doelstellingen

Het doel van deze oproep is: 

  • Verbetering van de bescherming van de openbare ruimte en andere 'zachte doelen' in overeenstemming met het EU-actieplan ter verbetering van de bescherming van de openbare ruimte;
  • Verbetering van de bescherming tegen CBRN-aanvallen overeenkomstig het actieplan om de paraatheid tegen chemische, biologische, radiologische en nucleaire veiligheidsrisico's te vergroten;
  • Versterking van de capaciteit van de autoriteiten van de lidstaten en andere belanghebbenden om Verordening (EG) nr. 98/2013 ten uitvoer te leggen, waaronder
  • Aanpak van CBRN-E en opkomende bedreigingen voor kritieke infrastructuur en openbare ruimten.


Verwachte resultaten: Betere bescherming van burgers en infrastructuur (zowel kritieke als openbare ruimten) tegen terroristische dreigingen, waaronder CBRN-E en opkomende dreigingen.

Gedetailleerde doelstellingen en prioriteiten zijn gedefinieerd in het document met de uitnodiging tot het indienen van voorstellen, dat uiterlijk op de openingsdag beschikbaar zal zijn in het onderdeel "Onderwerpvoorwaarden en documenten". Alle documenten vind je hier terug! 

Budget

€ 9,500,000    

Info & contact

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Fonds voor Interne Veiligheid

Doelstellingen

Het hoofddoel van het Fonds voor Interne Veiligheid is het waarborgen van een hoog niveau van veiligheid in de Unie. Het programma moet enerzijds de aanpak van terrorisme, georganiseerde misdaad en cybercriminaliteit versterken. Anderzijds wil het ook slachtoffers van misdrijven bijstaan en beschermen.

Welke soort acties:

Het programma heeft 3 specifieke doelstellingen

  • Het versterken van uitwisseling van informatie tussen en binnen rechtshandhavingsautoriteiten onderling, en met andere bevoegde en relevante organen, alsook derde landen en internationale organisaties
  • Intensiveren van grensoverschrijdende gezamenlijke operaties tussen en binnen de rechtshandhavings- en andere bevoegde autoriteiten van de Unie met betrekking tot zware en georganiseerde criminaliteit;
  • Ondersteunen van versterking van de capaciteit met betrekking tot het bestrijden en voorkomen van criminaliteit, met inbegrip van terrorisme, met name door intensievere samenwerking tussen overheidsinstanties, het maatschappelijk middenveld en particuliere partners in de lidstaten.

Budget

Budget 2021-2027: 642 miljoen euro

  • Lokale overheden
  • Regionale of bovenlokale overheden

Thema('s)

Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Jeugdbeleid
Cultuur en Media
Regionaal beleid
Read more
Follow us