U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > node >

Gecombineerd vervoer (tweede mobiliteitspakket)

Het voorstel tot herziening van de richtlijn gecombineerd vervoer, begunstigt het gecombineerd gebruik van verschillende vervoerswijzen voor goederen, waardoor ondernemingen gemakkelijker aanspraak kunnen maken op aanmoedigingspremies en het gecombineerde gebruik van vrachtwagens, treinen, aken en schepen voor het vervoer van goederen wordt gestimuleerd.

Het hoofddoel is de overstap van vrachtvervoer over de weg naar vervoerwijzen met een lagere emissie, zoals de binnenwateren, het zeevervoer en het spoorvervoer, direct te stimuleren door middel van overheidssubsidies. Dit zou het concurrentievermogen van grensoverschrijdend intermodaal (of 'gecombineerd') vervoer ten opzichte van alleen vrachtvervoer over de weg vergroten.

Het voorstel tot herziening van de richtlijn behandelt onduidelijkheden die zijn geïdentificeerd door de ex-post evaluatie van de de richtlijn gecombineerd vervoer en actualiseert de richtlijn om het nut ervan als ondersteuningsmaatregel te verbeteren en het gebruik ervan voor de industrie te vereenvoudigen.

Herziening van de richtlijn gecombineerd vervoer van goederen tussen lidstaten (92/106/EEC)

Het voorstel volgt de gewone wetgevingsprocedure (medebeslissingsprocedure).

Volgende stappen: 

De Europese Commissie zal een nieuw voorstel voor gecombineerd vervoer lanceren in het kader van de European Green Deal. Dat nieuwe voorstel mogen we volgens de roadmap verwachten in 2021. Meer hierover in dit artikel.

Create an account

Geen gerelateerd nieuws

Geen gerelateerd nieuws
  • Voorstel Europese Commissie
    Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal comité en het comité van de regio's "Een Europese strategie voor emissiearme mobiliteit"

  • Voorstel Europese Commissie
    Bijlage bij de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal comité en het comité van de regio's "Een Europese strategie voor emissiearme mobiliteit"

Europese Commissie:

Europees Parlement:

Raad van de Europese Unie:

Follow us