U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europees Parlement stemt tegen sociale pijler mobiliteitspakket

21 August 2018 - door Simon De Wachter

Tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement op 4 juli hebben de Europarlementsleden de verslagen over de sociale aspecten van wegvervoer verworpen

De sociale dossiers uit het eerste mobiliteitspakket - detachering van chauffeurs, cabotage, rij- en rusttijden en tachografen - leiden al maanden tot spanningen. Nadat de plenaire vergadering eerder al de onderhandelingsmandaten voor deze kwesties had afgewezen, heeft het nu ook de verslagen zelf weggestemd. Dit betekent dat de dossiers terug naar de TRAN commissie worden gestuurd, waar ze terug van nul moeten beginnen.

Europees Parlement stemt tegen sociale pijler mobiliteitspakket

Verrassende stemming

De uitslagen van de stemmingen over de verslagen waren enigszins verrassend, aangezien niemand op voorhand kon voorspellen hoe het zou verlopen. Er was een duidelijke scheiding merkbaar tussen MEPs uit West-Europa, die een harmonisatie van de sociale regels willen, en uit Centraal-, Oost en perifeer Europa, die voorstander zijn van een liberalisering van de interne markt. Hierdoor waren ook de politieke groepen binnen het Parlement verdeeld.

De meest gevoelige kwesties over de drie verslagen blijven dezelfde:

  • Detachering van chauffeurs: de termijn vanaf wanneer de regels voor detachering gelden voor internationale transportoperaties
  • Rij- en rusttijden en tachografen: de mogelijkheid om de wekelijkse rusttijd in de cabine van de vrachtwagen te nemen en een grotere flexibiliteit met betrekking tot rusttijden
  • Cabotage: de limieten aan het aantal cabotageoperaties binnen een bepaalde periode

Als gevolg van de beslissing om deze politiek gevoelige dossiers terug naar de TRAN commissie te zenden, lopen ze grote vertraging op. Aangezien de onderhandelingen in de Raad over deze kwesties ook zijn uitgesteld, lijkt het onwaarschijnlijk dat er binnen deze parlementaire termijn nog een akkoord zal gevonden worden. 

Gemengde reacties

Verschillende Europarlementsleden hebben na de stemming hun meningen geuit. Deze liepen erg uiteen, ook binnen de Europese politieke groepen. Hieronder enkele voorbeelden:

Karima Delli (Greens/EFA, Frankrijk en voorzitter TRAN Commissie) stelde dat een terugkeer naar nul betekent dat de MEPs hun verantwoordelijkheid moeten nemen en verder moeten gaan dan puur nationaal ingestelde redenering. Toch was ze opgelucht dat de terugdraaiing heeft plaatsgevonden. Marie-Pierre Vieu (Greens/EFA, Frankrijk) sprak van een grote overwinning, als resultaat van maanden strijd en collectieve actie met vakbonden en vrachtwagenchauffeurs.

Franck Proust (EPP, Frankrijk) noemde het een overwinning voor ondernemingen en vrachtwagenchauffeurs, Renaud Muselier (EPP, Frankrijk) riep op tot nieuwe rapporteurs die het geografisch en politiek evenwicht in Europa respecteren. Wim Van de Camp (EPP, Nederland) betreurde dan weer dat er aan de werkomstandigheden van vrachtwagenchauffeurs niets zal veranderen de volgende vijf of tien jaar.

De Belgische socialistische delegatie sprak van een gemiste kans om de rechten van werknemers effectief te verbeteren. 

Martina Dlabajova (ALDE, Tsjechië) meende dat hiermee een negatief signaal over Europa is verspreid en Dominique Riquet (ALDE, Frankrijk) betreurde dat er niets beweegt in deze dossiers.

Meer lezen? 

Sociale pijler mobiliteitspakket: blijvende spanningen in de Raad en het Parlement

Artikel van VRT NWS: EU-parlement verwerpt nieuwe Europese regels voor transportsector

 

Follow us