U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Wat staat er in 2018 op de Europese agenda voor werk, sociale zaken, migratie en consumenten?

07 September 2018 - door Kelly Digneffe

Ten laatste in mei 2018 stelt de Europese Commissie een Europese Arbeidsautoriteit en een Europees socialezekerheidsnummer voor. Wat staat er nog op de agenda van de Commissie voor 2018? Hieronder vindt u een kort overzicht voor de domeinen werkgelegenheid, sociale zaken, migratie en consumenten. Op 24 oktober stelde de Commissie haar werkprogramma voor 2018 voor. Erg veel nieuwe initiatieven neemt de Commissie niet. Dat komt omdat er in juni 2019 Europese verkiezingen zijn. Het wetgevende proces duurt vrij lang op de Europese scène, dus de belangrijkste zaken die de Commissie wilde verwezenlijken, zijn al voorgesteld. Denk maar aan de herziening van de detacheringsrichtlijn, de Europese Pijler van Sociale Rechten en de Nieuwe Vaardighedenagenda. De resterende voorstellen komen er ten laatste in mei 2018 zodat het Europees Parlement en de Raad de onderhandelingen kunnen afronden voor de verkiezingen.  
 

Wat staat er in 2018 op de Europese agenda voor werk, sociale zaken, migratie en consumenten?

Werk en sociale zaken: pakket sociale rechtvaardigheid

In 2018 stelt de Europese Commissie een pakket sociale vaardigheid voor met daarin een voorstel voor een Europese arbeidsautoriteit, een intiatief voor toegang tot sociale bescherming en een intiatief voor een Europees socialezekerheidsnummer. 

Europese arbeidsautoriteit

In het tweede kwartaal van 2018 doet de Europese Commissie een voorstel om een Europese Arbeidsautoriteit op te zetten. Die moet erover waken dat Europese regels over arbeidsmobiliteit goed toegepast worden. De concrete taken zijn (1) administratieve samenwerking en wederzijds vertrouwen versterken, o.a. door mogelijke geschillen tussen nationale autoriteiten op te lossen; (2) een uniek loket voorzien voor burgers, het bedrijfsleven en overheidsinstanties door bestaande instrumenten voor grensoverschrijdende mobiliteit te bundelen (EURES - het Europees portaal voor arbeidsmobiliteit, EU socialezekerheidscoördinatie, Europese ziekteverzekeringskaart, Europese Blauwe Kaart,…); (3) misbruik van arbeids- en sociale wetgeving bestrijden en gezamenlijke grensoverschrijdende controleactiviteiten organiseren; (4) op bestaande agentschappen en structuren bouwen om grensoverschrijdende en gezamenlijke activiteiten beter te beheren, bijvoorbeeld op vlak van anticiperen op vaardigheidsbehoeften, gezondheid en veiligheid op het werk, beheer van herstructureringen en zwartwerk bestrijden.

Initiatief voor toegang tot sociale bescherming

Werknemers in traditionele contracten genieten van sociale bescherming die over de jaren heen ontwikkeld is. Voor zelfstandigen en werknemers met flexibele contracten is dit veel minder het geval. De Commissie wil dat zoveel mogelijk mensen, ook zelfstandigen en werknemers in de "gig-economy", gedekt worden door de sociale zekerheid. De Commissie lanceerde daarom een consultatie van de EU sociale partners en wil in het tweede kwartaal van 2018 nieuwe wetgevende en niet-wetgevende voorstellen doen.

Initiatief voor een Europees socialezekerheidsnummer

Initiatief voor een Europees socialezekerheidsnummer om sociale zekerheidsrechten zichtbaarder en (digitaal) toegankelijker te maken. Dit is een wetgevend initatief, inclusief impactanalyse, gepland voor het tweede kwartaal van 2018. 

Migratie: REFIT-initiatieven over visa

REFIT-initiatieven moeten Europese regelgeving eenvoudiger en begrijpelijker maken. Kmo's, die soms onevenredig zwaar worden getroffen door EU-regels, staan centraal. Binnen de agenda voor migratie zijn er 2 REFIT-initiatieven:

 • Herziening van de gezamenlijke visumcode (wetgevend voorstel, inclusief impactanalyse, eerste kwartaal van 2018)
 • Herziening van het visuminformatiesysteem (wetgevend voorstel, inclusief impactanalyse, tweede kwartaal van 2018)

Een nieuwe overeenkomst voor consumenten

De Europese Commissie wil een gerichte herziening van Europese richtlijnen over consumentenwetgeving. De herziening volgt op de REFIT- en evaluatie-oefening. Uit het rapport van de fitness check kunnen we afleiden dat de nieuwe voorstellen zich vooral richten op:

 • Nieuwe voorzieningen om consumentenrechten individueel af te dwingen en te reageren tegen oneerlijke commerciële praktijken
 • Meer effectieve regels over financiële straffen wanneer de consumentenwetgeving wordt overtreden
 • Introduceren van transparantieverplichting voor platforms
 • Uitbreiden van de omvang van pre-contractuele informatievereisten en het recht op terugtrekking
 • Simplificatie van sommige regels en vereisten

Prioritaire hangende voorstellen

Deze voorstellen wil de Europese Commissie zeker rond hebben voor de verkiezingen van juni 2019:

 • Toegankelijkheid van producten en diensten (COM(2015)615)
 • Herziening van de detacheringsrichtlijn
 • Coördinatie van socialezekerheidssystemen
 • Initiatief voor een beter evenwicht werk-privé voor werkende ouders
 • Europese Blauwe Kaart
 • Europees Solidariteitskorps

Meer lezen

Werkprogramma van de Commissie voor 2018: Een agenda voor een meer verenigde, sterkere en meer democratische Unie

Verwante berichten

Deze 8 europarlementsleden bepalen hoe ons ouderschapsverlof er in de toekomst uitziet

Lidstaten akkoord om detacheringsregels aan te scherpen

 

Follow us