U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europese Commissie effent het pad voor schone energie

01 December 2016 - door Kelly Digneffe

Op 30 november zag het winterpakket energie het daglicht. Het bevat een mededeling “Schone energie voor alle Europeanen” en 8 wetsvoorstellen. Met dit pakket van maatregelen ambieert de Europese Commissie dat Europa overschakelt op schone energie en daarin een wereldwijde voortrekkersrol speelt. Drie belangrijke uitgangspunten hierbij zijn: 1) energie-efficiëntie moet op de eerste plaats komen, 2) Europa moet wereldwijd toonaangevend worden in hernieuwbare energie en 3) energie moet betaalbaar blijven voor de burger. 

Europese Commissie effent het pad voor schone energie

8 wetsvoorstellen

Het pakket bevat wetgevende voorstellen voor:

Ook wil de Commissie het ecodesign nieuw leven inblazen.

Consument staat centraal

In de toekomst zijn consumenten actieve en centrale spelers op de energiemarkt. Zij moeten 1) een ruimere keuze hebben, 2) energieprijzen makkelijker kunnen vergelijken en 3) hun eigen energie kunnen opwekken en verkopen. Door grotere transparantie en betere regelgeving kan het maatschappelijk middenveld een grotere rol spelen op de energiemarkt en sneller reageren op prijssignalen. Het pakket bevat ook een aantal maatregelen om de meest kwetsbare consumenten te beschermen.

Groeikansen

Dankzij het EU-beleid voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie kan de omschakeling naar schone energie kansen opleveren voor Europese bedrijven. Door vanaf 2021 per jaar tot 177 miljard euro aan particulier en overheidskapitaal te mobiliseren, kan dit pakket het komende decennium een stijging van het bbp van 1% en 900 000 nieuwe banen opleveren.

Sluitsteen van klimaat- en energiekader 2030

Samen met het voorstel voor de herziening van het EU-emissiehandelsysteem (zomer 2015) en de voorstellen voor non-ETS (zomer 2016) legt dit winterpakket energie het klimaat- en energiekader voor 2030 vast.

Meer lezen over het winterpakket energie

Raadpleeg ook onze vleva-dossiers

Even geduld aub wij werken aan de update van de dossiers. 

DOSSIER
Geen dossiers gevonden
Follow us