U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Parlement kiest voor klimaatvriendelijke auto's

03 October 2018 - door Ina De Vlieger

Het Europees Parlement nam op de plenaire zitting van 3 oktober 2018 ambitieuze CO2-doelen voor nieuwe lichte voertuigen (auto's en bestelwagens) aan: vermindering van de CO2-uitstoot van nieuwe voertuigen met 40% tegen 2030 en verkoopaandeel nul- en lage emissie voertuigen 35%.

De ambitieuze doelen moeten de overgang naar lage- en nul-emissie voertuigen versnellen en zo een belangrijke bijdrage leveren aan het halen van de klimaatdoelstellingen vastgelegd in het akkoord van Parijs.

Parlement kiest voor klimaatvriendelijke auto's

Wat heeft het Europees Parlement aangenomen?

Kort overzicht van wat het Parlement heeft aangenomen voor  CO2-doelen van personen- en bestelwagens:

  • 40% vermindering van de CO2-uitstoot van nieuwe lichte voertuigen tegen 2030 (t.o.v. 2021). In het EC-voorstel ligt het doel op 30% vermindering, de milieucommissie had 45% voorgesteld);
  • 20% vermindering van de CO2-uitstoot tegen 2025. In het EC-voorstel ligt de tussentijdse doelstelling op 15%;
  • 20% verkoopdoelstelling voor nul- en lage emissie voertuigen in 2025 en 35% in 2030;
  • Sancties voor voertuigfabrikanten die de verkoopdoelstelling niet halen;
  • Controles op de CO2-uitstoot van personen- en bestelwagens in reële verkeerssituaties tegen 2023 om vals spelen te vermijden.

Europarlementariërs namen de ontwerpverordening aan met 389 stemmen vóór en 239 stemmen tegen, bij 41 onthoudingen.

Verdere stappen ontwerpverordening CO2-vermindering nieuwe personen- en bestelwagens

  • 9 oktober: EU-milieuministers stellen hun gemeenschappelijk standpunt vaststellen
  • 10 oktober: de onderhandelingen tussen de Raad en de leden van het Europees Parlement over een akkoord in eerste lezing starten.

Meer lezen over CO2-emissies personen- en bestelwagens

EP persbericht 3 oktober 2018, Parliament pushes for cleaner cars on EU roads by 2030
Voorstel Europese Commissie: verordening voor de vermindering van CO2-emissies van nieuwe personen- en bestelwagens na 2021

 

Follow us