Home > Node >

GebEUrtenissen

De GebEUrtenissen zijn een reeks evenementen waarbij een sterk panel actuele en onvoorziene EU-kwesties onder de loep neemt. Deze evenementen zijn gratis en toegankelijk voor iedereen. Uitnodigingen voor de GebEUrtenissen ontvangen? Vul onderstaand formulier in.

Volgende editie van de GebEUrtenissen

Naar een nieuwe Oost-West-kloof binnen de EU?
22 oktober 2018

Tegen Polen is vorig jaar de zogenaamde ‘artikel 7-procedure’ gestart wegens aanhoudende schending van de rechtsstaat. Recent schaarde het Europees Parlement zich achter een gelijkaardige procedure tegen Hongarije. Als uiterste consequentie van dergelijk procedure, kan het stemrecht van de betrokken lidstaat in de Europese Raad van regeringsleiders ontnomen worden.

Hoe ver zijn beide landen inmiddels eigenlijk afgegleden? Waarom duurde het zo lang voordat er daadwerkelijk actie werd ondernomen? En speel je met een politiek van sancties en harde maatregelen de eurosceptische krachten in die landen niet juist in de kaart? Dreigen andere landen te volgen? 

Deze en andere vragen worden voorgelegd aan ons panel in het vierde debat van de gebEUrtenissen. Dit evenement is afgelopen, je kan het verslag hieronder raadplegen.

Naam
*
Wil je uitgenodigd worden voor de GebEUrtenissen sessies?

 

Vorige edities van de GebEUrtenissen

Hier kan u de verslagen vinden van de afgelopen edities van de GebEUrtenissen:

Follow us