U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

MEP’s bereiken standpunt over richtlijn evenwicht werk-privé voor werkende ouders

31 August 2018 - door Hanne De Roo

Compromis amendementen betreffende het evenwicht werk-privéleven van werkende ouders werd goedgekeurd tijdens de een stemming in de EMPL commissie op 11 juli.

MEP’s bereiken standpunt over richtlijn evenwicht werk-privé voor werkende ouders

Verloning voor ouders en mantelzorgers

Volgens de documenten, die Agence Europe al kon inkijken, zijn de MEP’s bereid tot een compromis van een loon van 80% van het totale inkomen tijdens het vaderschapsverlof.

Het voorstel van de MEP’s is sterker van dat van de Commissie. De Commissie stelt vergoeding voor in lijn met nationale systemen van verloning tijdens ziekteverlof. Het EP wil verloning berekenen in functie van het salaris van de werknemer: 80% van het salaris voor vaderschapsverlof, 78% van het salaris voor ouderschapsverlof en mantelzorgers.

In de algemene aanpak van de Raad, stellen de lidstaten een systeem van ‘eerlijke’ verloning voor, om zo zoveel mogelijk flexibiliteit bij de lidstaten te laten.

Ouderschapsverlof

De MEP’s hebben het voorstel van de Commissie overgenomen voor een periode van vier maanden verlof die niet kan overgedragen worden van vader naar moeder.

De lidstaten hebben in hun aanpak die periode verkort naar twee maanden, inclusief een betaalde periode van anderhalve maand.

Ouders kunnen in de voorstellen van het EP ouderschapsverlof nemen tot hun kind tien jaar is, in plaats van 12 jaar zoals in het Commissievoorstel. MEP’s stellen een mogelijkheid tot verlenging voor voor éénoudergezinnen. Ze stellen ook de limiet van 10 jaar voor voor het vragen van aanpassingen in werkritme. De lidstaten hebben in dit onderwerp de leeftijdsgrens er volledig uitgehaald, om de grootste flexibiliteit bij de lidstaten te laten.

Voor ouderschapsverlof hebben MEP’s flexibiliteit ingebouwd voor KMO’s en micro-ondernemingen en hebben een maximumperiode van werk voorgesteld die lidstaten mogen vragen vooraleer men een verlof van zes maanden mag aanvragen.

Definities in de richtlijn voor werk-privé leven

De MEP’s hebben enkele definities gefinetuned. Ze stellen dat verlof automatisch betaald is en er wordt rekening gehouden met homoseksuele koppels. Op die manier heeft de vader of tweede ouder recht op vaderschapsverlof van 10 dagen, dat mag worden opgenomen voor of na de geboorte van het kind en ook in het geval van adoptie. Er is ook toegevoegd dat verlof mag worden aangevraagd bij doodgeboorte.

Hetzelfde geldt voor mantelzorgverlof. De MEP’s breiden de draagwijdte van de richtlijn uit tot onder andere familie in de tweede graad en pleegkinderen.

Veiligheidsmechanismen

De MEP’s hebben enkele veiligheidsmechanismen ingebouwd die ervoor moeten zorgen dat de minimale standaarden die met de richtlijn op het Europese niveau worden gezet, niet kunnen ondergraven worden door nationale overheden.

Bezorgdheden van KMO's

Ondanks enkele aanpassingen blijft UEAPME (European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises) bezorgd over de extra bureaucratie en regelgevingen die het nieuwe voorstel met zich mee zal brengen. De Europese stem voor KMO's erkent dat de MEP's een inspanning gedaan hebben om de lasten voor KMO's te verkleinen, maar vindt ze nog steeds onvoldoende.

DOSSIER
Geen dossiers gevonden
Follow us