U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Node >

Promotion of European values through sport initiatives at the municipal level

Deadline

Code

(EAC/S14/2018)

Inleiding

Deze oproep tot het indienen van voorstellen past in de uitvoering van de voorbereidende actie "Bevorderen van Europese waarden via sportinitiatieven op gemeentelijk niveau" in overeenstemming met Besluit C(2018) 1602/1 van de Commissie van 21 maart 2018 over de goedkeuring van het jaarlijkse werkprogramma van 2018 voor de uitvoering van proefprojecten en voorbereidende acties op het gebied van onderwijs, sport en cultuur. Met deze voorbereidende actie wordt voorgesteld steun te verlenen aan organisaties die sportinitiatieven op lokaal niveau bevorderen met als doel de positieve waarden van sport te verspreiden.

Doelstellingen

Deze voorbereidende actie zal worden uitgevoerd in twee percelen:

 • de algemene doelstelling van perceel 1 is het aanmoedigen van capaciteitsopbouw ter ondersteuning van organisaties die gemeenschappelijke waarden bevorderen via de ontwikkeling van sport op gemeentelijk niveau in de EU;
 • de algemene doelstelling van perceel 2 is het ondersteunen van de totstandbrenging van netwerken en de uitwisseling van informatie tussen gemeenten op gebieden die verband houden met sport. 

Budget

De totale begroting voor de medefinanciering van de projecten wordt geraamd op 1 000 000 EUR.

De EU-subsidie wordt beperkt tot een medefinancieringspercentage van maximaal 80 % van de in aanmerking komende kosten. De voorzieningen voor de volgende jaren zullen in een later stadium worden bevestigd.

Het maximaal toe te kennen bedrag in het kader van perceel 1 is 300 000 EUR. Het maximale bedrag per subsidie in het kader van perceel 1 is 300 000 EUR. De Commissie verwacht ongeveer 1 project te financieren. Het maximaal toe te kennen bedrag in het kader van perceel 2 is 700 000 EUR. Het maximale bedrag per subsidie in het kader van perceel 2 is 230 000 EUR. De Commissie verwacht ongeveer 3 of 4 projecten te financieren.

Begunstigden

Om in aanmerking te komen, moeten de aanvragers van projecten bovendien aan de volgende criteria voldoen:

Voor perceel 1:

 • een publieke of particuliere organisatie met rechtspersoonlijkheid zijn die actief is op het gebied van sport en lichaamsbeweging en die sportieve en fysieke activiteiten organiseert;
 • officieel zijn gevestigd in een van de 28 lidstaten van de EU. Voorbeelden (niet-limitatieve lijst):
 • (particuliere of openbare) non-profitorganisaties;  (nationale, regionale of lokale) overheden;
 • internationale organisaties;
 • sportclubs;
 • universiteiten;
 • onderwijsinstellingen;
 • ondernemingen.

Voor perceel 2:

 • een overheidsinstantie zijn die actief is op lokaal of gemeentelijk niveau in een van de 28 lidstaten van de EU. Voorbeelden (niet-limitatieve lijst):
 • steden/gemeenten;
 • andere niveaus van lokale/regionale overheden;
 • federaties/verenigingen van lokale overheden;
 • non-profitorganisaties die lokale overheden vertegenwoordigen.

Natuurlijke personen komen niet in aanmerking voor een subsidie in het kader van deze oproep.

 

Voor perceel 1 moeten de organisaties in ten minste 10 gemeenten actief zijn die allemaal in verschillende lidstaten van de EU gelegen zijn. De gemeenten in kwestie moeten in het aanvraagformulier worden opgenomen.

Voor perceel 2 moeten de aanvragende overheidsinstanties banden aanknopen met ten minste 9 publiekrechtelijke entiteiten (d.w.z. steden/gemeenten, lokale/regionale overheden, federaties/verenigingen van lokale overheden of non-profit organisaties die lokale overheden vertegenwoordigen). De aanvragende overheidsinstantie en de partneroverheidsinstanties moeten in ten minste 3 verschillende EU-landen gevestigd zijn. De instanties in kwestie moeten in het aanvraagformulier worden opgenomen.

Info & contact

Lees het call document.

Meer informatie.

Bij vragen kunt u contact opnemen met: EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us