U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Parlement bespreekt gebruik van digitale tools om bedrijven op te richten

21 August 2018 - door Veronique Vennekens

De Commissie juridische zaken van het Europees Parlement (JURI) publiceerde een voorlopige versie van het rapport over het voorstel van de richtlijn m.b.t. het gebruik van digitale tools. Ze volgen het voorstel van de Europese Commissie.

De voorstellen van de Commissie voor het gebruik van digitale tools en processen in het vennootschapsrecht werd al op 25 april gepresenteerd als een deel van het “vennootschapsrecht-pakket”. Doelstelling: het proces om een bedrijf op te richten meer flexibel maken door online registratie, de mogelijkheid om de data online te verschaffen en updaten zonder fysieke aanwezigheid.

Parlement bespreekt gebruik van digitale tools om bedrijven op te richten

Waar gaat het om?

In de 24 wijzigingsvoorstellen in het ontwerprapport van het JURI comité komen voornamelijk kwesties aan bod zoals vereisten van echtheid, definitie van het proces van registratie, de fysieke aanwezigheid en informatie over diskwalificatie.

Er wordt benadrukt dat de lidstaten voor de uitvoering van de vereisten van echtheid verantwoordelijk zijn. Ze moeten zelf wetten creëren om de betrouwbaar- en geloofwaardigheid van de documenten en informatie die online worden ingevuld te kunnen waarborgen. Het proces van de registratie zelf wordt ook in detail beschreven. Er wordt de identificatie van de aanvrager gevraagd, men moet een oprichtingsakte opstellen en indienen en het bedrijf inschrijven in het ondernemingsregister. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de fysieke aanwezigheid alleen in echt specifieke situaties nodig is.

Volgende stappen?

Het debat over dit ontwerprapport zou op 3 september 2018 plaatsvinden en de parlementsleden kunnen tot 10 september nog amendementen indienen. De stemming over het rapport is gepland op 19 of 20 november 2018.
De Raad voert verder onderzoek en start dan met de discussie.

Dit artikel werd geschreven door Christine uit Tsjechië in het kader van haar Nederlandse zomercursus georganiseerd door de Taalunie.

Meer lezen?

Lees: Nieuw vennootschapsrecht wil online oprichten van bedrijven mogelijk maken

Lees hier het voorstel van de Europese Commissie

Lees hier het ontwerprapport van het JURI comité

Follow us