U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Node >

Erasmus+ KA3: Social inclusion through education, training and youth - EACEA 07/2017

Deadline

Doelstellingen

This call for proposals will support transnational cooperation projects in the fields of education, training and youth. The call comprises two lots, one for education and training (Lot 1) and one for youth (Lot 2).

General objectivesProjects submitted under this call under both lots should aim at:

 • Disseminating and/or scaling up good practices on inclusive learning initiated in particular at local level. In the context of the present call, scaling up means replicating good practice on a wider scale/transferring it to a different context or implementing it at a higher/systemic level;

or

 • Developing and implementing innovative methods and practices to foster inclusive education and/or youth environments in specific contexts.

Each application must address one general objective and one of the specific objectives, which are listed separately for Lot 1 and for Lot 2. Both the general and specific objectives of the call are exhaustive: proposals that do not address them will not be considered.

Lot 1 — Education and training

The present call aims at paving the way for a future alliance of schools for inclusion by creating/developing learning communities among different actors (educational institutions and learning providers, public authorities, stakeholder and civil society organisations, business, etc.) in the field of inclusive learning.

Although the main target beneficiaries of such learning communities are expected to be schools, projects submitted under the present call are strongly encouraged to involve other formal and non-formal education and training sectors — from early childhood education and care to vocational education and training (VET), higher education and adult learning — as well as stakeholders at different levels (authorities, institutions, providers, teachers and learners, NGOs, local communities, businesses, families, youth organisations, etc.) and informal learning environments.Specific objectives:

 • Enhancing the acquisition of social and civic competences, fostering knowledge, understanding and ownership of fundamental values, promoting mutual respect and intercultural dialogue and combating discrimination on all grounds;

 

 • Promoting inclusive education and training and fostering the education of disadvantaged learners, including through supporting teachers, educators and leaders of educational institutions in dealing with diversity and reinforcing socio-economic mixity in the learning environment;

 

 • Enhancing critical thinking and media literacy among learners, parents and educational staff;

 

 • Supporting the inclusion of newly arrived migrants in good quality education, including by assessing knowledge and validating prior learning.

Lot 2 — Youth

Specific objectives:

 • Promoting civic participation of young people by developing the role of volunteering for social inclusion;
 • Preventing radicalisation leading to violent extremism of young people by reaching out to those at risk of marginalisation or social exclusion.

Budget

The total budget available for the co-financing of projects under the present call is EUR 10 000 000 allocated as follows:Lot 1— Education and training EUR 8 000 000Lot 2— Youth EUR 2 000 000The financial contribution from the EU cannot exceed 80 % of the total eligible project costs.The maximum grant per project will be EUR 500 000.

Begunstigden

Eligible applicants are public and private organisations active in the field of education, training and youth or other socio-economic sectors organisations carrying out cross-sector activities (e.g. recognition centres, chambers of commerce, trade organisations, civil society, sport and cultural organisations etc.) in the areas covered by the Declaration on promoting citizenship and the common values of freedom, tolerance and non-discrimination through education (Paris Declaration).Applicants considered eligible to respond to this call could be (not exhaustive list):

 • educational institutions and other learning providers;
 • public authorities at national/regional/local level responsible for education, training and youth;
 • non-profit organisations (NGOs);
 • research institutions;
 • trade organisations and social partners;
 • guidance and recognition centres;
 • international organisations;
 • private companies;
 • networks of the organisations listed above are also eligible as long as they have legal personality.

Only applications from legal entities established in the following programme countries are eligible:

 • the 28 Member States of the European Union;
 • the EFTA/EEA countries: Iceland, Liechtenstein, Norway;
 • EU candidate countries: the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey.

The minimum partnership composition requirement for this call is 4 organisations from 4 different programme countries.If networks are involved in the project, the consortium must include at least 2 organisations which are not members of the network and the consortium should overall represent at least 4 eligible countries.

Info & contact

Contact: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu

Meer informatie: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/social-inclusion-throug…

A Call Information Day will be held on 25 April 2017. More information about the event and the required registration will be published in due time on the Agency's Event Page.

 

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Erasmus+ Onderwijs en Opleiding

Wat wil het Erasmus+ programma bereiken?

 • Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs en opleiding, jeugd en sport.

Het Onderwijs- en Opleidingsluik van Erasmus+ zet in op:

 • Leermobiliteit en samenwerking voor betere kerncompetenties en vaardigheden, meer actief burgerschap en betere participatie aan de arbeidsmarkt;
 • Transnationale samenwerking tussen onderwijsinstellingen en andere stakeholders voor kwaliteitsverbetering, excellentie in innovatie en internationalisering;
 • De ontwikkeling van een Europese Ruimte voor een Leven Lang Leren;
 • Grotere internationale dimensie van onderwijs en opleiding via samenwerking met partnerlanden;
 • Beter talenonderwijs en promotie van taalverscheidenheid en intercultureel bewustzijn in de EU en
 • Excellent onderwijs en onderzoek over de Europese integratie.

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Erasmus+ programma:

Kernactie 1: Individuele leermobiliteit

Dit is een gedecentraliseerde actie aan te vragen bij EPOS vzw in Vlaanderen.

Leerlingen en studenten:

 • Erasmus-uitwisselingen: studie of stage in het hoger onderwijs en
 • Leonardo da Vinci-stages in initieel beroepsonderwijs: tso, bso, dbso, leertijd, kso en buso;
 • Personeel in alle onderwijs- en opleidingsvelden: lesopdrachten, cursussen, stages, deelname aan professionele bijscholingsactiviteiten en
 • Garantiefaciliteit voor masterstudenten: gedeeltelijke garantie via een intermediaire bank voor een gunstige lening voor studenten die een tweedecyclusgraad (master) in het buitenland willen volgen.

Kernactie 2: Samenwerking voor innovatie en uitwisseling van goede praktijken

 • Strategische partnerschappen: gedecentraliseerde acties aan te vragen bij EPOS vzw in Vlaanderen, voor eenvoudige tot grootschalige projecten om innovatieve middelen te verspreiden, gezamenlijke initiatieven op te zetten, kennis te delen of peer learning tussen onderwijs en andere sectoren op te zetten;
 • Partnerschappen tussen onderwijs en beroepswereld: gecentraliseerde acties aan te vragen bij de Europese Commissie (EACEA): kennisallianties voor nieuwe lesprogramma’s, pedagogische benaderingen en leermogelijkheden voor creativiteit, innovatie, werkplekleren en ondernemerschap en allianties van bedrijfstakspecifieke vaardigheden (sector skills alliances): inzetbaarheid arbeidsmarkt, nieuwe sectorspecifieke of sectoroverstijgende lesprogramma’s, innovatieve methoden, instrumenten voor transparantie en erkenning.
 • Ondersteunende ICT-platforms voor virtuele mobiliteit voor alle onderwijs- en opleidingsvormen en capaciteitsopbouw via regionale en internationale samenwerking: e-Twinning voor schoolonderwijs en het Elektronisch Platform voor volwassenenonderwijs in Europa voor volwasseneneducatie.

Kernactie 3: Ondersteuning voor beleidshervormingen gecoördineerd op Europees niveau

 • Hervormingen ter uitvoering van de Europese beleidsagenda: Bolognaproces, Kopenhagenproces, open coördinatiemethode;
 • Toepassing van instrumenten voor erkenning en transparantie, zoals Europass, het Europees Kwalificatieraamwerk, het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten, het Europees Credit-systeem voor beroepsopleidingen, het Europees register voor kwaliteitsborging in het hoger onderwijsen en
 • Beleidsdialoog met Europese stakeholders, partnerlanden en internationale organisaties.
 • Jean Monnet-activiteiten voor onderwijs en onderzoek over Europese integratie: activiteiten rond Europese-integratiestudies, beleidsdebatten en uitwisselingen tussen academici en beleidsmakers.

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het Eramus+ programma?

 • Elke publieke of private organisatie die werkzaam is op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en breedtesport

Welke landen kunnen deelnemen aan het Erasmus+ programma?

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten
 • Zwitserland
 • landen buiten de EU

Thema’s

 • Buitenlandse acties
 • Onderwijs
 • Onderzoek en innovatie
 • Werkgelegenheid

Budget

Het Erasmus+ programma is een belangrijk en groot programma van de Europese Unie. Het luik onderwijs en opleiding bedraagt 11,5 miljard euro (77,5 procent van het totale programmabudget van 14,77 miljard euro van Erasmus+).

Info en contact

Gedecentraliseerde acties:

Gecentraliseerde acties:

Meer lezen:

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Read more
Follow us