U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Bevoegdheden van Europese Arbeidsautoriteit zorgen voor onenigheid bij MEP’s

27 August 2018 - door Stagiair

Op 11 juli werd in de EMPL commissie van het Europees Parlement voor het eerst gedebatteerd over de Europese Arbeidsautoriteit (ELA). Daarbij zorgden de bevoegdheden van de ELA vooral voor debat.

Bevoegdheden van Europese Arbeidsautoriteit zorgen voor onenigheid bij MEP’s

Bevoegdheden Europese Arbeidsautoriteit: voorstel rapporteur

De rapporteur voor deze tekst, Jeroen Lenaers (EVP, Nederland), stelde in zijn voorstel dat de bevoegdheden die de Europese Commissie in haar voorstel aan de Europese Arbeidsautoriteit geeft, moeten gereduceerd worden tot enkel het verzekeren van overeenstemming met EU regelgeving.

Hij is sceptisch over nog meer bevoegdheden voor de ELA. Die andere taken, zoals informatie geven aan arbeidsbemiddelingsdiensten, behoren volgens hem toe aan relevante regionale en nationale instanties.

Er moet daarbij wel rekening gehouden worden met uitzonderingen en speciale aspecten die het gevolg zijn van bilaterale overeenkomsten, vooral op het gebied van belastingen. In dat geval stellen de MEP’s gemeenschappelijke punten voor voor bedrijven in grenssituaties.

Tegenkantingen uit andere partijen

Schaduwrapporteur Georgi Pirinski (S&D, Bulgarije) is het niet eens met het voorstel van Lenaers. Hij vindt dat de bevoegdheden van de ELA niet mogen worden gelimiteerd of ingeperkt. Hij stelt dat wanneer de ELA er enkel op toe mag zien dat Europese regels worden nageleefd, haar rol als coördinator wordt verdoezeld.

Pirinski benadrukte wel dat de bevoegdheden van de ELA moeten worden opgesteld met respect voor gedeelde bevoegdheden.

Hij vraagt ook een verduidelijking van de structuur van het orgaan om:

  1. e structuren onder de arbeidsautoriteit te evalueren en enkel diegene over te houden die daadwerkelijk bijdragen aan de coördinatie
  2. beter de wirwar aan commissies, comités en netwerken die zich bezighouden met arbeidsmobiliteit te coördineren
  3. het platform dat zwartwerk moet tegengaan vrijwaren.

Andere reacties van MEP’s:

  • Ulrike Trebesius (ECR, Duitsland) sluit zich aan bij de rapporteur en stelt dat een bredere draagwijdte en bevoegdheden voor de ELA afbreuk zullen doen aan de taken en bevoegdheden van andere EU organen.

  • Geoffroy Didier (EVP, Frankrijk) vindt een gelimiteerd kader voor de ELA nodig om subsidiariteit te verzekeren.

  • Enrique Calvet­Chambon (ALDE, Spanje) drukte zijn bezorgdheden uit over het studiewerk dat aan de ELA zou worden toevertrouwd.

Reactie Commissie:

De Commissie benadrukte dat de bevoegdheden van de ELA niet kunnen worden gelimiteerd tot de controle van de naleving van EU regelgeving, als men er een effectief orgaan van wil maken.

De communicatie en verspreiding van informatie voor bedrijven en werknemers werd toegevoegd aan de bevoegdheden van de ELA als een voorzorgsmaatregel.

Andere punten van discussie

De rapporteur stelt in zijn voorstel ook de vrijwillige deelname van nationale diensten in vraag en wil liever gaan naar een bindende deelname zodat duidelijk vooropgestelde doelen kunnen worden nagestreefd. Ook over dit voorstel is er echter geen consensus in EMPL.

Ook over de locatie van de hoofdzetel van de ELA is geen consensus. Eén MEP opperde dat die zich moet bevinden in één van de ‘nieuwe’ lidstaten.

Verloop onderhandelingen Europese Arbeidsautoriteit in EP

De MEP’s zijn aan een strak schema onderworpen:

  • 17 juli: de deadline voor amendementen

  • 29 en 30 augustus: debat over die amendementen plaatsvinden

  • 18 oktober: stemming in de EMPL commissie

De Europese Arbeidsautoriteit is een voorstel van de Commissie in het kader van de Europese Pijler voor Sociale Rechten. 

DOSSIER
Geen dossiers gevonden
Follow us