U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Node >

Erasmus+ Sport: Kleine samenwerkingspartnerschappen

Deadline

Inleiding

Update: Save the date: Sport Vlaanderen en EU Sport Link organiseren een infosessie over deze oproep op 18 januari in het VAC Gent.

Doelstellingen

Kleine samenwerkingspartnerschappen stellen organisaties in staat netwerken te vormen en te versterken, hun vermogen om op transnationaal niveau te functioneren te verbeteren, goede praktijken uit te wisselen en ideeën en methoden op diverse gebieden die verband houden met sport en lichaamsbeweging voor te leggen. De geselecteerde projecten kunnen ook tastbare resultaten opleveren en er wordt verwacht dat de resultaten van de projectactiviteiten worden verspreid, weliswaar in verhouding tot de doelstelling en reikwijdte van het project. Bij kleine samenwerkingspartnerschappen zijn diverse organisaties betrokken, waaronder meer in het bijzonder overheidsinstanties op lokaal, regionaal en nationaal niveau, sportorganisaties, sportgerelateerde organisaties en onderwijsorganisaties.

Kleine samenwerkingspartnerschappen richten zich in het bijzonder op voortzetting van de voorbereidende acties van 2013 en zijn met name projecten die gericht zijn op:

 • het bevorderen van sociale integratie en gelijke kansen in de sport;
 • het promoten van Europese traditionele sporten en spelen;
 • het ondersteunen van de mobiliteit van vrijwilligers, coaches, managers en personeel van sportorganisaties zonder winstoogmerk;
 • het beschermen van atleten, in het bijzonder de jongste, tegen gevaren voor de gezondheid en de veiligheid, door het verbeteren van de omstandigheden voor trainingen en wedstrijden;
 • het bevorderen van onderwijs in en door de sportsector, met bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van vaardigheden.

Kleine samenwerkingspartnerschappen dienen de totstandbrenging en ontwikkeling van transnationale netwerken op sportgebied te bevorderen. De EU kan daarbij mogelijkheden bieden voor een intensievere samenwerking tussen belanghebbenden, die zonder de EU-actie niet zou hebben bestaan. Kleine samenwerkingspartnerschappen dienen ook de synergie te stimuleren met en tussen lokale, regionale, nationale en internationale beleidsvormen die tot doel hebben sportbeoefening en lichaamsbeweging te bevorderen en sportgerelateerde uitdagingen aan te pakken. Bij kleine samenwerkingspartnerschappen moet ten minste één lokale of regionale sportclub betrokken zijn.

Budget

Maximumsubsidie voor kleine samenwerkingspartnerschappen: 60 000 EUR

Begunstigden

Kleine samenwerkingspartnerschappen staan open voor alle publieke instellingen of organisaties zonder winstoogmerk die actief zijn op het gebied van sport en lichaamsbeweging. Afhankelijk van de projectdoelstelling komt het erop aan diverse geschikte partners te betrekken bij kleine samenwerkingspartnerschappen met het doel de grote verscheidenheid aan ervaringen, profielen en deskundigheid optimaal te benutten en relevante en kwalitatief hoogstaande projectresultaten te boeken.

Info & contact

Lees meer over deze oproep in de Erasmus+ programmagids online of in de pdf-versie (p. 235 e.v.). 

 

Save the date: Sport Vlaanderen en EU Sport Link organiseren een infosessie over deze oproep op 18 januari in het VAC Gent.

 

Uw contactpersoon voor deze oproep is Philippe De Witte, EU Sport Link: E philippe.dewitte@eusportlink.be, T 0485 19 83 43. 

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {text-decoration: underline ; font-kerning: none; color: #9e4a2f; -webkit-text-stroke: 0px #9e4a2f}
span.s2 {font-kerning: none}

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Erasmus+ Sport

Inleiding

Het subprogramma Sport is het derde subprogramma van Erasmus+. Het focust op breedtesport. Andere onderdelen zijn Onderwijs en Opleiding en Jeugd.

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Erasmus+ programma:

 • Samenwerkingsverbanden
 • Europese sportevenementen zonder winstoogmerk met meerdere landen
 • Versterking van de kennis (evidence base) voor beleidsvorming
 • Dialoog met Europese belanghebbenden

Doelstellingen

 • Strijd tegen grensoverschrijdende bedreigingen voor de integriteit van de sport, zoals doping, wedstrijdvervalsing, geweld en alle vormen van intolerantie en discriminatie
 • Steun voor beter bestuur in de sport en dubbele loopbaan (dual careers) van atleten
 • Steun voor vrijwilligerswerk in de sport, betere maatschappelijke integratie, gelijke kansen en groter bewustzijn van het belang van gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging, door meer deelname aan sport en gelijkwaardige toegang tot sport voor iedereen

Budget

Het luikje sport van het Erasmus+ programma bedraagt 268 miljoen euro (1,8 procent van het totale programmabudget van 14,77 miljard euro van Erasmus+).

Begunstigden

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het Eramus+ programma?

 • Professionele sporters en trainers, vrijwilligers in de sport, atleten en coaches 
 • Elke publieke of private organisatie die werkzaam is op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en breedtesport

Welke landen kunnen deelnemen aan het Erasmus+ programma?

 • EU-lidstaten,
 • Europese Economische Ruimte,
 • Kandidaat-lidstaten,
 • Zwitserland 
 • Landen buiten de EU

Info & contact

Vlaams contactpunt

Bart Verschueren
EU Sport Link
bart.verschueren@eusportlink.be
T 0486 76 28 03
www.eusportlink.be

Meer lezen
ec.europa.eu/sport/opportunities/index_en.htm

Read more
Follow us