U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

De Raad bespreekt digitale contracten maar stelt online verkoop van goederen uit

24 May 2018 - door Veronique Vennekens

De Raad heeft op 28 maart het voorstel voor de online of verkoop op afstand van goederen niet besproken en het dossier uitgesteld tot juni 2017. Het voorstel van contracten voor digitale inhoud werd wel besproken.

Het Maltees voorzitterschap blijft ervan overtuigd in juni 2017 met een algemeen standpunt van de Raad naar buiten te kunnen komen. Tijdens de bijeenkomst van 28 maart werd er een vooruitgangsrapport gepresenteerd. Het rapport stelt dat een algemeen standpunt bijna bereikt is maar er nog wat werk is aan enkele technische punten.

Bemoedigende vooruitgang

Op het vlak van de conformiteitscriteria is er volgens het Maltees voorzitterschap bijna een compromis gevonden waarin objectieve en subjectieve criteria op gelijke voet komen te staan. Er zijn nog discussie's aan de gang over een mogelijke uitzondering voor de aanbieder om af te wijken van objectieve criteria indien de consument hiervan op de hoogte wordt gebracht en deze hiermee expliciet akkoord is gegaan

Op het vlak van de verplichting van de aanbieder om te leveren wordt er momenteel ook over een compromis gediscussieerd. Hierin zou worden opgenomen dat de leverancier een tweede kans krijgt om de digitale inhoud of dienst te leveren, uiteraard met de nodige ingebouwde waarborgen. Volgens het voorzitterschap zou dit een ideale balans zijn tussen de belangen van de consument en van de leverancier.

De Raad bespreekt digitale contracten maar stelt online verkoop van goederen uit

Er is nog wat werk aan...

Lidstaten raken het echter niet eens over de tijdslimiet bij de aansprakelijkheid van de leverancier bij non-conformiteit en de hieraan gekoppelde tijdslimiet voor de omkering van de bewijslast.

Daarnaast zal er ook meer technisch werk nodig zijn op het vlak van de aanpassing van digitale inhoud of diensten door de leverancier en het stopzetten van de diensten in het geval van een langetermijncontract.

De discussie over de omvang van het voorstel is wel sterk vooruitgegaan op het vlak van de lijst van contracten die uitgesloten worden van het voorstel en op het vlak van wisselwerking met het algemene contractenrecht van de lidstaten.

Verdere stappen

In het Europees Parlement zullen de IMCO en JURI comité's stemmen over het ontwerprapport op 30 mei 2017. De plenaire stemming is gepland in de tweede helft van 2017.

De werkgroepen van de Raad zullen het voorstel verder bespreken tegen het einde van april. De Raad justitie en buitenlandse zaken zal het voorstel verder bespreken tijdens de bijeenkomst op 8 en 9 juni. Ook het voorstel over de online of verkoop op afstand van goederen zal normaal tijdens die bijeenkomst op tafel liggen.

Meer lezen?

Lees hier het voorstel van de Commissie over bepaalde aspecten van de levering van digitale inhoud

Lees hier het voorstel van de Commissie over bepaalde aspecten van online-verkoop en andere verkoop van goederen op afstand

DOSSIER
Geen dossiers gevonden
Follow us