U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Node >

Interreg Euregio Maas-Rijn 2014-2020 (2e call)

Deadline

Doelstellingen

Prioritaire as 1: Innovatie 2020

Bevordering van bedrijfsinvestering in innovatie en onderzoek, en de ontwikkeling van koppelingen en synergiën tussen bedrijven, O&O-centra en hoger onderwijs, en met name de ontwikkeling van producten en diensten, de overdracht van technologie, sociale innovatie en toepassingen voor overheidsdiensten, de stimulering van de vraag, het opzetten van netwerken, clusters en open innovatie door middel van slimme specialisatie; ondersteuning van technologisch en toegepast onderzoek, proefopstellingen, maatregelen voor snelle productvalidatie, geavanceerde productie-capaciteit en eerste productie in sleutel technologieën en verspreiding van universeel inzetbare technologieën.

Prioritaire as 2: Economie 2020

Bevordering van het ondernemerschap, met name door de economische exploitatie van nieuwe ideeën te vergemakkelijken en door het oprichten van nieuwe bedrijven aan te moedigen, eveneens van starterscentra.

Prioritaire as 3: Sociale inclusie en opleiding

Investeren in gezondheids- en sociale infrastructuur die een bijdrage leveren aan nationale, regionale en lokale ontwikkeling, verlagen van ongelijkheid in termen van status van gezondheid, promoten sociale inclusie door middel van verbeteren toegankelijkheid sociale, culturele en recreatieve diensten en de transformatie van institutionele naar vanuit de samenleving ontwikkelde diensten.

Prioritaire as 4: Territoriale Ontwikkeling

Vergroting van de institutionele capaciteit van openbare besturen en belanghebbenden en een doelmatig openbaar bestuur door: bevordering van juridische en administratieve samenwerking tussen burgers en instellingen.

Prioritaire as 5: Technische bijstand

Verantwoorde en efficiënte uitvoering van het INTERREG VA-programma Euregio Maas-Rijn

Budget

Het budget van Euregio Maas-Rijn 2014-2020 is 128,9 miljoen euro (waarvan 90,2 miljoen EU- en 38,7 miljoen nationale bijdrage)

 

Begunstigden

Regio's:

 • provincie Limburg (B)
 • provincie Limburg (NL)
 • Zweckverband Region Aachen (D)
 • Duitstalige Gemeenschap (B)
 • Provincie Luik (B)

 

​Doelgroepen:

 • Bedrijfsleven, in het bijzonder MKB/KMO
 • Kennis- en onderwijsinstellingen
 • Intermediaire organisaties, waaronder ook competentiecentra
 • ontwikkelingsmaatschappijen
 • semi-publieke instellingen die innoveren
 • Starters
 • Overheden (regionaal en lokaal)
 • Toeristische organisaties
 • Opleidingscentra
 • Semi-overheden, publiekrechtelijke instellingen en genootschappen
 • Zorginstellingen en -organisaties
 • Sociaal-maatschappelijke instellingen (incl. vrijwilligersorganisaties)
 • Culturele instellingen
 • Economische en sociale partners (bv. werkgevers- en werknemersverenigingen)
 • Beroepsverenigingen, ziektekostenverzekeraars
 • Milieu- en natuurorganisaties
 • Toeristische organisaties

Info & contact

Meer informatie: zie bijlages

Projectvoorstellen worden vanaf 16 mei, en tot vrijdag 3 juni om 16.00 uur, ingediend.

U stemt uw projectidee af met Karsten Reyntjens: karsten.reyntjens@limburg.be, 011 23 74 16

 

Attachment(s)

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Europese Territoriale Samenwerking

Inleiding

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken.

Vlaanderen neemt via twee kanalen deel aan het EFRO:

 • Via het beheer van een Vlaams EFRO-programma ‘Investeren in Groei en Werkgelegenheid’ 
 • Via medebeheer en participatie in negen internationale EFRO-programma’s voor ‘Europese Territoriale Samenwerking’

Vlaanderen neemt in 2014-2020 deel aan negen Interreg-programma’s:

 • Grensoverschrijdende programma’s: Grensregio Vlaanderen-Nederland, Euregio Maas-Rijn, Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen en 2 Zeeën
 • Transnationale programma’s: Noordzeeregio en Noordwest Europa 
 • Interregionale programma’s: Interreg Europe, Urbact en Interact

Doelstellingen

Interreg is bedoeld voor initiatieven die om grensoverschrijdende samenwerking vragen tussen meerdere spelers, sectoren en bestuursniveaus. Onder andere voor schaalvoordelen en efficiëntiewinsten.

De Interreg-programma’s zijn opgebouwd rond:

 • Overgang naar een kenniseconomie en versterking van innovatie
 • Overgang naar een koolstofarme economie
 • Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s 
 • Valorisatie en duurzaam gebruik van milieu en/of hulpbronnen

Vlaanderen legt extra accenten volgens de kenmerken of noden van een programmagebied of samenwerkingsniveau:

 • Grensoverschrijdende programma’s: versterking en uitbouw van de arbeidsmarkt in grensregio’s
 • Transnationale programma’s: samenwerking rond transnationale transportstromen en logistieke thema’s
 • Interregionale programma’s: verbetering van beleidsinstrumenten rond regionale ontwikkeling (Interreg Europe) en duurzame
 • Stedelijke ontwikkeling (Urbact)

Budget

Grensoverschrijdende programma’s:

 • Grensregio Vlaanderen-Nederland: 152 miljoen euro
 • Euregio Maas-Rijn: 96 miljoen euro
 • Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen: 166 miljoen euro 
 • 2 Zeeën: 257 miljoen euro

Transnationale programma’s:

 • Noordzeeregio: 167 miljoen euro 
 • Noordwest Europa: 396 miljoen euro

Interregionale programma’s:

 • Interreg Europe: 359 miljoen euro
 • Urbact: 74 miljoen euro 
 • Interact: 39 miljoen euro

Begunstigden

Wie maakt er kans op subsidies uit de Interreg programma’s?

 • alle juridische entiteiten

Regio

 • Afhankelijk van programma komen verschillende landen in aanmerking.

Info & contact

Agentschap Ondernemen - Entiteit Europa Economie

 

economie.europa@vlaanderen.be

02 553 38 63

Grensregio Vlaanderen-Nederland

Jorre Vandamme

jorre.vandamme@vlaio.be

02 553 37 70

Euregio Maas-Rijn

In afwachting van vervanging

   

Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen

Sandra Vandewiele

sandra.vandewiele@vlaio.be

02 553 37 29

2 Zeeën

Dries Debruyne

d.debruyne@interreg2seas.eu

050 40 33 73

 

Matthias Verhegge

m.verhegge@interreg2seas.eu

 

Noordzee Regio

Sandra Vandewiele

sandra.vandewiele@vlaio.be

02 553 37 29

Noordwest-Europa

Matthias Verhegge

matthias.verhegge@vlaio.be

02 553 37 29

Interreg Europa

Philippe Rousseau

philippe.rousseau@vlaio.be

02 553 37 07

INTERACT

Programmasecretariaat

ip.viborg@interact-eu.net

 
Read more
Follow us