U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Regels voor online verkoop: Bespreking werkdocument in Parlement

24 May 2018 - door Veronique Vennekens

De parlementsleden gingen bij de bespreking van het werkdocument van rapporteur Arimont (EVP) dieper in op:

  • Het niveau van harmonisatie: de rapporteur opteert voor een maximale harmonisatie om verschillen weg te werken, MEP Kallas (ALDE) steunt hem hierin. Lucy Anderson (S&D) vraagt om een creatieve formulering zodat minimale en maximale harmonisatie samen kunnen. MEP Van Bossuyt (ECR) tot slot verwijst naar de oplossing van “gold plating” om de harmonisatie te verbeteren,
  • De remedies: de rapporteur vraagt afstemming met het voorstel voor levering van digitale inhoud, MEP Van Bossuyt vraagt een onderscheid tussen nieuwe en gebruikte producten,
  • De duur van de omkering van de bewijslast: de rapporteur wijst erop dat een termijn van 2 jaar het moeilijk maakt voor verkopers om hieraan te voldoen, MEP Kallas vraagt of er geen specifieke categorie goederen omschreven moet worden en Anneleen Van Bossuyt geeft voorkeur aan een periode van 1 jaar.
Regels voor online verkoop: Bespreking werkdocument in Parlement
DOSSIER
Geen dossiers gevonden
Follow us