U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > node >

Projectoproep 2016 Leader Pajottenland+

Deadline

Doelstellingen

Het Pajottenland bruist en bloeit. Om de streek nog meer dynamiek en leefbaarheid te bezorgen, rekent de regio op haar inwoners. De komende jaren is er 1,3 miljoen euro beschikbaar om in de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal projecten rond plattelandsontwikkeling en -vernieuwing te realiseren. Die gemeenten zijn door Europa, Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant erkend als Leadergebied 2014-2020, en willen samen met hun inwoners en verenigingen de regio verder ontwikkelen. Met de Leadersubsidies wil Pajottenland+ werken aan de specifieke noden van het Pajottenland en gelijktijdig de eigenheid van de regio versterken. En wie kent de mogelijkheden en de knelpunten van een streek beter dan de mensen die er wonen, werken en ontspannen? We vragen geen uitgebreid dossier: zelfs in zijn prilste vorm kan uw idee de moeite lonen. Pajottenland+ werkt met de nieuwe lokale ontwikkelingsstrategie onder de titel “Dynamisch verdorpen – onze (be)leefstreek versterken”. Voor het uitwerken van Leaderprojecten zijn er drie thema‟s naar voren geschoven. Past uw idee of projectvoorstel in dat kader? De thema‟s en maatregelen: Leaderthema 1: Duurzame energie en klimaatadaptatieMaatregel 1: Energieafhankelijkheid verminderen door in te zetten op energiebesparingMaatregel 2: Eigen duurzame energieproductie als antwoord op stroomtekorten Leaderthema 2: Profilering en promotie via streekidentiteitMaatregel 1: Versterking tussen dorp en buitengebiedMaatregel 2: verder ontwikkelen, bundelen en inzetten van de Pajotse plattelandstroeven Leaderthema 3: Leefbare dorpenMaatregel 1: Inwoners samenbrengen om het dorp levend te houden: sociaal weefsel versterken, lokale dienstverlening uitbouwen, en nieuwe creatieve initiatieven opzettenMaatregel 2: Vandaag werken aan morgen en overmorgen via een modern en toekomstgericht dorpenbeleidMaatregel 3: Een belangrijke basisvoorwaarde is en blijft een plattelandsgebied met „leefbare mobiliteit‟, zijnde duurzaam en veilig verplaatsen  

Budget

Cofinanciering: 65%

Info & contact

Meer lezen: http://www.pajottenland.be/2010/content.php?Page=2101 Schrijf uw idee kort en duidelijk neer (één pagina is ruim voldoende – voorbeeld op deze pagina van de website) en stuur het tegen 15 januari 2016 naar vzw Pajottenland+, Molenstraat 26, 1760 Roosdaal of mail naar jos.huwaert@pajottenland.be.  Volledig ingevulde projectvoorstellen met financiële tabellen verwachten ze ten laatste op 29 februari 2016. Belangrijk is te vermelden binnen welk(e) thema(‟s) van Pajottenland+ uw projectidee past. De volledige ontwikkelingsstrategie, het projectaanvraagformulier en de bijbehorende Excel-tabellen vindt u op www.pajottenland.be. Voor verdere vragen contacteert u Jos Huwaert (coördinator Pajottenland+) via mail of op 054 500 245.

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us