U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Auteursrechtenhervorming: eerste compromissen op tafel

24 August 2018 - door Nand De Klerck

De auteursrechtenhervorming is een werk van lange adem. Rapporteur Axel Voss (EVP, Duitsland) diende op 16 november zijn eerste compromisamendementen m.b.t. enkele artikelen in het voorstel van richtlijn. De heikele punten (artikel 11 en 13) zijn nog niet opgenomen. Er wordt uitgegaan van zeer moeilijke onderhandelingen binnen het Parlement en de Raad.

De rapporteur diende compromisamendementen in voor de stemronde van de commissie juridische zaken (JURI) op 25 januari. Deze omvatten uitzonderingen op het auteursrecht in de onderwijssector (artikel 4) en het beheer van cultureel erfgoed (artikel 5), evenals de verplichting voor lidstaten om een onderhandelingsmechanisme in het leven te roepen voor het gebruik van online audiovisuele inhoud (artikel 10).

Auteursrechtenhervorming: eerste compromissen op tafel

Met betrekking tot dat laatste amendement heeft Agence Europe vernomen dat de schaduwrapporteurs achter het compromisamendement staan. Dit wil zeggen dat ze voorstander zijn van een onderhandelingsmechanisme, maar dat het vrijwillig moet blijven. 

Er was echter geen overeenstemming over artikel 4 (uitzonderingen voor onderwijs) vanwege een politieke links-rechts discussie. Axel Voss stelde voor om de tijd die nodig is voor het gebruik van inhoud voor illustratieve doeleinden in educatieve activiteiten te beperken en de lidstaten te autoriseren deze uitzondering niet te hoeven gebruiken voor producten op de onderwijsmarkt of muziekpartituren. Hij suggereerde ook een verplichte (niet langer vrijwillige) schadevergoeding voor schade geleden door rechthebbenden als gevolg van het gebruik van hun eigendom.

Tijdens de vergadering verzetten de linkse fracties zich tegen het idee van de Commissie om de toepassing van de uitzondering geheel of gedeeltelijk afhankelijk te maken van de beschikbaarheid van geschikte vergunningen. 

Volgende stappen

Het Parlement en de Raad zetten hun werk rond de auteursrechtenhervorming verder. Het zal geen gemakkelijke klus worden om een akkoord te bereiken over artikel 11 en 13. 

DOSSIER
Geen dossiers gevonden
Follow us