U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europa in beweging: Europese Commissie werkt aan schone, concurrerende en geconnecteerde mobiliteit

31 May 2017 - door Simon De Wachter

Het eerste onderdeel van het mobiliteitspakket, “Europa in beweging”, omvat een breed scala van initiatieven aangenomen door de Europese Commissie om het verkeer veiliger te maken, eerlijker rekeningrijden te bevorderen, de CO2 -uitstoot, luchtvervuiling en congestie te verminderen, de administratieve rompslomp voor bedrijven te verlagen, zwart werk te bestrijden en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en rusttijden voor werknemers te verzekeren. Ontdek hieronder waaruit ”Europa in beweging“ bestaat.

Europa in beweging: Europese Commissie werkt aan schone, concurrerende en geconnecteerde mobiliteit

Europa in beweging: Een agenda voor een sociaal verantwoorde transitie naar schone, concurrerende en geconnecteerde mobiliteit voor allen

"Europa in beweging" omvat een politieke mededeling waarin een langetermijnstrategie wordt uiteengezet om te zorgen voor slimme, sociaal rechtvaardige en concurrerende mobiliteit in 2025.

De EU zal deze transitie stimuleren met gerichte wetgeving en ondersteunende maatregelen, waaronder investeringen in infrastructuur, onderzoek en innovatie. Zo zullen in Europa de beste schone, geconnecteerde en geautomatiseerde mobiliteitsoplossingen, vervoersuitrusting en voertuigen worden ontwikkeld, geproduceerd en op de markt gebracht.

Een eerste reeks van 8 wetgevingsinitiatieven voor het wegvervoer

Deze voorstellen zullen de markt voor goederenvervoer over de weg beter doen werken, bijdragen tot betere sociale en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers en  intelligente heffingssystemen in Europa bevorderen. Het middel daartoe is meer handhaving, de strijd tegen illegale arbeidspraktijken, het verlagen van administratieve lasten voor bedrijven en een verduidelijking van de bestaande regels.

De 8 wetgevingsinitiatieven bestaan uit een:

Een aantal niet-wetgevende bijgevoegde documenten

Een breed scala aan beleidsondersteunende maatregelen van de EU wordt voorgesteld om de overgang naar een duurzaam, digitaal en geïntegreerd mobiliteitssysteem te versnellen (investeringsfinanciering voor infrastructuur, onderzoek en innovatie, samenwerkingsplatformen, enz.)

Zo zullen weggebruikers dankzij het voorstel om de interoperabiliteit van tolsystemen te vergroten door de hele EU kunnen rijden, zonder zich iets te hoeven aantrekken van uiteenlopende administratieve formaliteiten. Dankzij gemeenschappelijke specificaties voor informatie over openbaar vervoer zullen reizigers hun verplaatsingen beter kunnen plannen en het beste traject kunnen kiezen, ook als ze een grens over moeten.

Meer informatie

Lees het persbericht en de Q&A.

Voor meer informatie en alle beleids- en wetgevende documenten.

Fact sheets:

DOSSIER
Geen dossiers gevonden
Follow us