U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Critical Raw Materials Act: VITO’s grondstoffen expertise in kern van EU-beleid

27 March 2023 - door Veronique Vennekens

De Europese Commissie lanceerde in maart 2023 een kritieke grondstoffen wet. Het doel? Zorgen voor een veilige en duurzame voorziening van kritieke grondstoffen voor de Europese industrie. VLEVA-lid VITO heeft echter niet op die Critical Raw Materials Act (CRM Act) gewacht. Al jaren zetten zij in op onderzoek en expertise opbouw rond grondstoffen. Deze wetgeving geeft hen de kans om hun technologieën te versterken en breder uit te dragen.

Lees de volledige bijdrage van VITO hier.

Hoe VITO inhaakt op 3 ambitieuze doelstellingen

Europa is ambitieus. De CRM-act schuift, onder andere, drie speerpunten naar voor om de capaciteit van de waardeketens van strategische grondstoffen tegen 2030 te versterken: 

Placeholder
  1. 10% van de strategische grondstoffen moet in Europa zelf gewonnen worden. Omdat circulariteit en recyclage alleen de groeiende vraag naar deze grondstoffen niet kan opvangen, blijft ontginning door mijnbouw noodzakelijk. Focus ligt daarbij wel op beperken van de milieu-impact, door bijvoorbeeld in te zetten op 'near-zero waste processing' en zelfs ‘unmanned mines’. 
    VITO heeft de afgelopen jaren heel wat expertise opgebouwd rond recupereren van waardevolle materialen uit mijnafval en kan op die manier gericht bijdragen aan een duurzamere mijnbouw, gaande van het opzuiveren van afvalstromen, recupereren van restfracties waardevolle metalen en zinvolle dingen doen met hetgeen er daarna nog overblijft. De mijnbouwsector is hier zelf sterk vragende partij voor, want op deze manier is er geen afval meer dat ze moeten stockeren of afvoeren, afval krijgt een waarde en de metalen kunnen ingezet worden voor hoogwaardige toepassingen. 
  2. De verwerking van grondstoffen zoals ertsen tot half-fabrikaten en producten moet voor 40% van de jaarlijkse vraag in Europa gebeuren. Ook hier kan VITO bijdragen met technologie en circulaire businessmodellen voor de duurzame productie en het gebruik en beheer van hoogtechnologische materialen. Daarnaast ondersteunen we bedrijven om meer efficiënt en circulair met grondstoffen om te gaan. Dat kan door introductie van circulaire businessmodellen die afstappen van het idee dat producten gewoon verkocht worden zonder verdere opvolging of nazorg door de producent.
  3. Minstens 15% van de jaarlijkse consumptie van strategische grondstoffen in Europa moet ingevuld worden via recyclage. Heel wat afvalstromen bevatten nog waardevolle materialen. Die mogen niet meer verloren gaan door ze te dumpen of te exporteren. Alles begint bij het bepalen van de precieze inhoud van de vaak heterogene afvalstromen. Daarna is het cruciaal om de materialen op een zo duurzaam mogelijke manier uit de afvalstroom te recupereren. Voor elk van die stappen heeft VITO de nodige technologie klaar om bedrijven te ondersteunen bij deze doelstelling. 
    Daarnaast adviseert VITO bedrijven en overheden bij het opzetten van recyclageketens. Om tot efficiënte recyclage te komen moet de hele keten van inzameling-sortering-verwerking geoptimaliseerd zijn om het juiste materiaal met de juiste kwaliteit op de juiste plaats te krijgen.

Ontdek hier op welke manier VITO bedrijven kan helpen die impact ondervinden door de Critical Raw Materials Act.

Materialenonderzoek nog meer op de politieke agenda

De CRM Act zet VITO’s materialenonderzoek nog meer op de politieke agenda. Binnen de Green Deal  - waar de focus op klimaat en hernieuwbare energie ligt - en het Circular Economy programma - waar focus tot nu eerder op plastics en textiel ligt - heeft het grondstoffen-aspect nooit echt op de voorgrond gestaan. Dat verandert nu. Ons materialenonderzoek komt in de kern van het Europese beleid. Door de korte termijn-doelstellingen die in de CRM Act worden geformuleerd worden bedrijven gedwongen om daar nu mee bezig te zijn.

De CRM Act is een Europees initiatief maar ook België en Vlaanderen zijn bezig om een eigen lijst met kritieke grondstoffen samen te stellen, specifiek voor onze economie, onze regio en onze eigen klimaatdoelstellingen. Ook daar spelen we als organisatie een rol: wij kunnen helpen bij het definiëren van die lijst en het uitwerken van oplossingen voor de uitdagingen.

VITO kan zich vinden in deze act. Meer nog: ons onderzoek heeft eigenlijk (on)rechtstreeks bijgedragen aan wat er in die act staat. Al tien jaar werken wij aan de pijnpunten die nu in de act worden aangehaald en hebben wij getoond wat technologisch en op vlak van beleid mogelijk is. Ons onderzoek en de netwerking die vanuit VITO is gebeurd, is mee bepalend geweest in het opstellen van deze CRM act. Wij zijn dus helemaal klaar om in te spelen op de doelstellingen van deze CRM Act.

Meer informatie

Lees de volledige bijdrage van VITO hier.

Lees hier de VLEVA-analyse van de Critical Raw Materials Act.

Vragen over deze bijdrage? Contacteer Karl Vrancken (karl.vrancken@vito.be, tel 014/33 58 92)

Create an account

Follow us