U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Auteursrechtenhervorming: JURI-commissie stelt debat over amendementen uit

24 August 2018 - door Nand De Klerck

Normaliter ging de commissie juridische zaken van het Europees Parlement op 19 juni een debat houden over de amendementen op het voorstel van de Europese Commissie om de auteursrechten te hervormen. Dit debat werd uitgesteld en Vice-voorzitter van de Europese Commissie, Andrus Ansip, gaf een uiteenzetting over het voorstel en de gevoeligheden.

De uitstelling van het debat over de amendementen zorgt er voor dat de stemming over het finale rapport van de JURI-commissie wordt uitgesteld van 28 september naar 10 oktober. Dit dossier deed al heel wat stof oplaaien en Commissaris Ansip riep de parlementsleden op voorzichtig om te springen met sommige amendementen. Volgens hem moeten ze het evenwicht tussen providers, eigenaars en gebruikers van content goed bewaken. 

Auteursrechtenhervorming: JURI-commissie stelt debat over amendementen uit

Daarnaast focuste hij zich op volgende elementen:

  • Data-mining: de Commissaris wees erop dat onderzoeksorganisaties nog steeds kunnen samenwerken met private organisaties aangezien deze nog steeds een licentie voor data-mining kunnen aanvragen. Volgens hem zorgt deze richtlijn er niet voor dat nieuwe bedrijven niet in de markt zullen geraken.

  • Pers-uitgeversrechten: hij wees op het belang van juridische instrumenten die beschikbaar zijn voor pers-uitgevers in het kader van licentieonderhandelingen. 

  • Hyper-links: volgens hem komt er geen belasting op hyperlinks. Bovendien verduidelijkt hij dat de rechten van de nieuwe persuitgevers niet de bedoeling hebben om het gebruik van hyperlinks te verbieden. Volgens de heer Ansip is het ook niet nodig om de jurisprudentie van het Hof van Justitie over dit onderwerp opnieuw te onderzoeken.

Lees hier het te bespreken ontwerprapport en de beschikbare amendementen:

DOSSIER
Geen dossiers gevonden
Follow us